Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis

1ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών

Στο σημείο αυτό βρισκόταν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών

” Τί μου θυμίζεις!!! Ήμουν μαθητής το ’50. Εκείνο που μένει ζωντανό στη μνήμη μου ακόμα, ήταν η παράξενη συνύπαρξη μεγάλων και μικρών μαθητών στην ίδια τάξη. Βλέπεις, συνέπεια των πολέμων κι αυτό. Τα παιδιά που σταμάτησαν στην κατοχή και στον εμφύλιο πόλεμο, ήρθαν για να συνεχίσουν, με αποτέλεσμα οι μαντραχαλάδες να κάθονται με τα βυζανιάρικα. Το τί γινόταν δεν το φαντάζεσαι. Χαλασμός κυρίου…βρισιές, φωνές, κλάματα, κτυπήματα, στην ημερήσια διάταξη. Την κατάσταση όμως βόλεψε, Θεός σχωρές τονε ο Μενέλαος. Έκοψε παιδιά, πέρασε άλλους, έστειλε σε άλλα σχολεία μερικούς και τελικά καθάρισε. Α…να μην ξεχνάμε και την κυρά Φανή, τη μαγείρισσα μας που συνέχεια διαολίζαμε. Τα χωρατά έδιναν και έπαιρναν σε βάρος της. Θυμάμαι ακόμη ένα σχετικό σατυρικό τραγουδάκι:

Εσύ κυρά Φανή
που κλέβεις τη φακή
και δίνεις στα παιδάκια
μόνο το ζουμί.
Θα πάω να το πω
στον Ερυθρό Σταυρό
πώς κάνεις παπουτσάκια
μόνο με φελό.”

Μαρτυρία Νίκου Σπανίδη (συνταξιούχου)

1st Primary School of Sykies

The 1st Primary School of Sykies was located here. “How many memories you bring back to me!!!! I was a student here in the ’50s. The most vivid memory is the strange coexistence of older and younger pupils in the same classroom. You see, that was also a consequence of the wars. The children who stopped school during the occupation and the civil war came back to continue it, resulting in having older students sitting next to very young ones. You cannot imagine what was going on. A total mess…swearing, shouting, crying, beating, all of that was on the daily agenda. But the situation has changed, God bless Mr. Menelaus. He sent away the troublemakers, put others to higher grades, sent some to other schools and finally shorted things out. Oh… not to mention Mrs. Fanny, our cook, who we were always picking on. I remember a satirical song written about her:

You, Mrs. Fanny

who steal the lentils

and give to the children

only the broth.

I’m gonna tell everything

to the Red Cross

that you make stuffed eggplants

with nothing but cork.

 

Testimony of Nikos Spanidis (retired)

Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis

1ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών

Το πρώτο δημοτικό σχολείο των Συκεών στεγάστηκε σε ένα διώροφο οίκημα ιδιοκτησίας Βελεμή, στην οδό Ακρίτα (Βενιζέλου), μόλις το 1928, λίγο μετά την οριστική εγκατάσταση των πρώτων προσφυγικών μαζών, ανταλλαξίμων και μη. Αρχικά ήταν μια αστική κατοικία του περασμένου αιώνα τεσσάρων μερών που εξυπηρετούσε τις ανάγκες αγοριών και κοριτσιών όλων των ηλικιών. «Περίεργη κατασκευή…με πέτρες ο ισόγειος χώρος και με τούβλα ο πρώτος τυπικός όροφος, ασοβάτιστος εξωτερικά με μικρά παράθυρα, ανήλιος, με στέγη σουρωτήρι και με αρκετά τζάμια σπασμένα…φώλιαζε και φιλοξενούσε τους μικρούς πιτσιρικάδες. Αύλειος χώρος; Μα, ο δρόμος και οι αλάνες. Αίθουσα γυμνασικής; Μα, τα καλντερίμια φυσικά…Τουαλέτες; Α, ναι. Δύο και αυτές αλά τούρκα, στο πίσω μέρος του κτίσματος, πάντα όμως ασβεστωμένες για τις ασθένειες, που ήταν και της μόδας. Στον ισόγειο χώρο οι αίθουσες διδασκαλίας για τα μικρά παιδιά, ενώ ο πρώτος όροφος για τους μεγάλους. Σκάλα εσωτερική ξύλινη, ενισχυμένη με σιδηρόβεργες, που έτριζε αναθεματισμένα σε κάθε βηματισμό, και κάτω από αυτήν το γραφείο του Διευθυντή…»

1st Primary School of Sykies

As late as in 1928, shortly after the first refugee masses settled there, the first primary school of Sykies was housed in a two-storey building owned by Velemi, on Akrita Street (Venizelou). Initially it was a four-part urban residence of the last century that served the needs of boys and girls of all ages. “Strange construction… the ground floor was made from stones and the first floor with bricks, unpainted on the outside with small windows, sunless, with a screened roof and several broken windows…it was a strange structure which accommodated the young toddlers. What about a schoolyard? But there was of course the street and the threshing floors. What about a gym? But there were the cobblestones, of course… Toilets? Oh, yes. Two Turkish-style toilets existed, at the back of the building, but they were always whitewashed as was usually done at that time to avoid the spread of diseases. The classrooms for the younger students were on the ground floor  while on the second floor were the ones for the older students. There was an inner wooden staircase, reinforced with iron bars, creaked loudly at every step, and below it was the headmaster’s office…”

Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis

1ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών

Άμεσα ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια διεκδίκησης ενός νέου κτιρίου ενός σύγχρονου σχολείου πιο λειτουργικού από την «Ένωση Κληρούχων αστικοδενδροκομικού Συνεταιρισμού Ν. Βάρνας» υπό την προεδρία του Ανέστη Ανεστίδη και μιας ομάδας πολιτών. Το 1930, η Κυβέρνηση Βενιζέλου επί υπουργίας Γ. Παπανδρέου ίδρυσε το 51ο Δημοτικό σχολείο που θα εξυπηρετούσε τα παιδιά της περιοχής Τοπ-Αλτή. Το 1933 το σχολείο από διθέσιο μετατράπηκε σε τριθέσιο, ενώ ένα χρόνο αργότερα προήχθη σε τετραθέσιο. Το 1939 προήχθη σε πενταθέσιο, ενώ τον Αύγουστο του 1945 αποπερατώθηκε και έγιναν τα εγκαίνια με την παρουσία του Υπουργού Λεωνίδα Ιασωνίδη. Το 1950 συμπληρώθηκε με δεύτερο όροφο και μετονομάσθηκε σε 1ο Εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο. Η τελευταία παρέμβαση στο κτίριο έγινε μόλις στα 1989, επί δημαρχίας Παναγιώτη Αφαλή με την κατασκευή καλαίσθητου μαντρότοιχου.

[Πηγή: Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης (1997), 1ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών, το δικό μας σχολείο, Συκιές.]

1st Primary School of Sykies

The first attempt to claim a new building of a modern and more functional school was immediately started by the “Association of Allottees of Arbory Urban Cooperatives of N. Varna” under the presidency of Anestis Anestidis and a group of citizens. In 1930, the Venizelos government under the ministry of G. Papandreou established the 51st Primary School to serve the children of the Top-Alti area. In 1933 the school was converted from a two-class school to a three-class school and a year later it was promoted to a four-class school. In 1939 it was promoted to a five-class school and in August 1945 it was completed and the opening ceremony took place in the presence of Minister Leonidas Iasonidis. In 1950 a second floor was added and the school was renamed to 1st Sixth-Grade Primary School. The last intervention in the building was in 1989, under the mayoralty of Panagiotis Afalis, with the construction of an esthetic boundary wall..

[Source: Konstantinos M. Nigdelis (1997), 1st Primary School of Sykes, our school, Sykies].

Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis
Κέντρο Ιστορίας Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Aρχείο Κ. Νίγδελη / History Centre of the Municipality of Neapoli-Sykies, Archive of K. Nigdelis