ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ανδρέας Συριόπουλος ήταν δήμαρχος Νεαπόλεως από το 1946 ως το 1964. Διατέλεσε επίτιμος πρόεδρος των Φοροτεχνικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (εκλεγείς το 1951 και επανεκλεγείς το 1954, 1959).

ANDREAS SYRIOPOULOS

Andreas Siriopoulos was mayor of Neapolis from 1946 to 1964. He served as honorary president of the Tax Officers of Thessaloniki (elected in 1951 and re-elected in 1954, 1959).