ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

Ο Αναξαγόρας ήταν σοφός της αρχαιότητας. Γεννήθηκε στις Κλαζομενές της Ιωνίας περί το 500 π.Χ., ήταν γιος του Ηγησίβουλου και ανήκε σε πλούσιο και αριστοκρατικό γένος. Ο Αναξαγόρας μετέφερε τη φιλοσοφία από την Ιωνία στην Αθήνα, όπου και εγκαταστάθηκε σε ηλικία 20 ετών, για να γίνει οικείος και φίλος του Περικλή, του οποίου έγινε και δάσκαλος. Τα ενδιαφέροντά του Αναξαγόρα ήταν πολλά και ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους της επιστήμης (μαθηματικά, αστρονομία, ιατρική) αλλά και με την κοσμογονία, όπου διαμόρφωσε δική του θεωρία γύρω από την ύλη και τα στοιχεία που την απαρτίζουν. Στη βάση του στοχασμού του φιλόσοφου Αναξαγόρα βρίσκεται η άρνηση της γένεσης και της φθοράς, καθώς “…τίποτα δεν γίνεται ούτε χάνεται, αλλά συντίθεται και διαχωρίζεται από προϋπάρχοντα όντα”. Κατηγορήθηκε όμως για αθεΐα από τους αντιπάλους του Περικλή, και αναγκάσθηκε, λίγο πριν από την έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου, να εγκαταλείψει την Αθήνα και να επιστρέψει στην Ιωνία, όπου ίδρυσε φιλοσοφική σχολή, πιθανώς στη Λάμψακο. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο Αναξαγόρας πίστευε ότι η Γη έχει τυμπανοειδές σχήμα και συγκρατείται στον αέρα. Επίσης πίστευε ότι ο Ήλιος, είναι διάπυρος λίθος και το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο, τέλος, ότι η Σελήνη είναι ετερόφωτη, μοιάζει με μια δεύτερη Γη και κατοικείται από ανθρώπους και άλλα όντα. Ακόμη πίστευε ότι τα άστρα έχουν όμοια μορφή με αυτή του Ηλίου, ότι οι κομήτες είναι πλανήτες, οι οποίοι εκπέμπουν φλόγες, ότι οι διάττοντες αστέρες είναι “σπινθήρες” που εκτινάσσονται από τον αέρα, και ότι οι μετεωρίτες είναι λίθοι που στροβιλίζονται και έλκονται από τη Γη. Στην ιατρική ήταν αυτός που έλεγε ότι το έμβρυο, όταν είναι στη μήτρα, τρέφεται δια του ομφαλού, καθώς και ότι όλες οι αρρώστιες προέρχονται από τη χολή. Ο σπουδαίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και αστρονόμος πέθανε στην Ιωνία το 428 π.Χ., ασχολούμενος κυρίως με τα μαθηματικά, τη φυσική, την αστρονομία και την Ιατρική.

[sciencearchives.wordpress.com]

ANAXAGORAS

Anaxagoras was a pre-Socratic Greek philosopher. He was born in Clazomenae of Ionia around 500 BC, son of Hegisibulus and belonged to a wealthy and aristocratic family.  Anaxagoras brought philosophy and the spirit of scientific inquiry from Ionia to Athens where he settled at the age of 20. His observations of the celestial bodies and the fall of meteorites led him to form new theories of the universal order, and to prediction of the impact of meteorites. Anaxagoras’ interests were many and he was involved in many branches of science (mathematics, astronomy, medicine) and in cosmogony, where he formulated his own theory of material and its constituent elements. According to Anaxagoras all things have existed in some way from the beginning, but originally they existed in infinitesimally small fragments of themselves, endless in number and inextricably combined throughout the universe. All things existed in this mass, but in a confused and indistinguishable form. There was an infinite number of homogeneous parts (ὁμοιομερῆ) as well as heterogeneous ones. In Athens he became an intimate friend and teacher of Pericles. But he was accused of atheism by the opponents of the great politician and was forced to leave Athens shortly before the outbreak of the Peloponnesian War and return to Ionia, where he founded a philosophical school, probably at Lampsacus. On astronomy, Anaxagoras believed that the Earth is drum-shaped, and that it is floated supported by ‘strong’ air under it and disturbances in this air sometimes caused earthquakes; that the Sun, is a mass of red-hot metal, and its size is larger than the Peloponnesus; that the Moon, is hetero-luminescent, and he regards it as a second Earth inhabited by humans and other beings. He further believes that the stars have a similar shape to that of the Sun, that comets are planets, which emit flames, that shooting stars are “sparks” ejected from the air, and that meteorites are stones that swirl and are attracted to the Earth. In medicine he was the one who said that the fetus, when in the womb, is nourished through the navel, and that all diseases come from the gallbladder. The great ancient Greek philosopher and astronomer died in Ionia in 428 BC, working mainly in mathematics, physics, astronomy, and medicine.