ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Ο Άγγελος Σικελιανός υπήρξε κορυφαίος έλληνας ποιητής. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Γεννήθηκε το 1884 στη Λευκάδα. Ηταν γιος του Ιωάννη και της Χαρίκλειας Σικελιανού. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913), στους οποίους πήρε μέρος εθελοντικά, έγραψε σειρά πατριωτικών ποιημάτων. Μαζί με την αμερικανή σύζυγό του, Εύα Παλμέρ, ο Σικελιανός συνέλαβε το σχέδιο ν’ αναστήσει τη Δελφική Αμφικτιονία. Το 1927 και το 1930 οργάνωσαν, με τη συνδρομή γνωστών προσωπικοτήτων, τις «Δελφικές Εορτές», με παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, αγώνες και λαϊκές εκθέσεις. Ο Σικελιανός οραματιζόταν έναν καθολικό θρησκευτικό μύθο, στον οποίο οι πρωτόγονες μητριαρχικές θρησκείες, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ο ορφισμός και ο χριστιανισμός θα ενώνονταν δημιουργικά. Βασικά γνωρίσματα του ποιητικού του έργου είναι ο έντονος λυρισμός, η φυσιολατρική διάθεση, η αίσθηση της νεότητας και του σφρίγους, ο διονυσιασμός και ο ερωτισμός. Ο λόγος του είναι μεγαλόστομος κι αρρενωπός. Τα ποιήματά του βρίσκονται σήμερα συγκεντρωμένα σε έξι τόμους με τίτλο Λυρικός Βίος. Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες συλλογές: «Αλαφροΐσκιωτος» ( η κυκλοφορία του οποίου το 1909 θα αποτελέσει εκδοτικό γεγονός και θα χαρακτηριστεί ένας αληθινός ύμνος προς την ελληνική φύση), «Ραψωδίες του Ιονίου», «Δελφικός Ύμνος», «Επίνικοι Α΄», «Νέκυια Α΄», «Αφροδίτης Ουρανίας», «Πρόλογος στη Ζωή: Η Συνείδηση της Γης μου. Η Συνείδηση της Φυλής μου. Η Συνείδηση της Γυναίκας. Η Συνείδηση της Πίστης. Η Συνείδηση της Προσωπικής Δημιουργίας», «Μήτηρ Θεού», «Πάσχα των Ελλήνων», «Δελφικός Λόγος» κ.ά. Έγραψε επίσης έξι τραγωδίες, που συγκεντρώθηκαν σε τρεις τόμους με τον γενικό τίτλο Θυμέλη («Ο Διθύραμβος του Ρόδου», «Σίβυλλα», «Ο Δαίδαλος στην Κρήτη», «Ο Χριστός στη Ρώμη» κ.ά.). Ο Σικελιανός προτάθηκε πολλές φορές για το Νόμπελ λογοτεχνίας, χωρίς όμως ποτέ να του απονεμηθεί. Πέθανε στην Αθήνα το 1951 και ενταφιάστηκε στους Δελφούς.

Ηχήστε οι σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα…
Βογκήστε τύμπανα πολέμου… Οι φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !

Ποίημα που απήγγειλε ο Α. Σικελιανός στην κηδεία του Κωστή Παλαμά, το Φεβρουάριο του 1943

ANGELOS SIKELIANOS

Angelos Sikelianos was a leading Greek poet and playwright. His work is distinguished by intense lyricism and particular linguistic richness. He was born in 1884 in Lefkada. He was the son of Ioannis and Chariklia Sikelianos. During the Balkan Wars (1912-1913), in which he took part voluntarily, he wrote a series of patriotic poems. Together with his American wife, Eva Palmer, Sikelianos conceived the idea to resurrect the Delphic Amphictyony. In 1927 and 1930, they organised the ‘Delphic Festivals’, in which ancient tragedies were performed, Olympic games took place and folk exhibitions were displayed. Sikelianos envisioned a  universal religion in which primitive matriarchal religions, the ancient Greek spirit, Orphism and Christianity would be creatively united. His work is caracterized by an intense lyricism, a naturalistic mood, a sense of youth and vigour, Dionysiacism and eroticism. His language is lofty and masculine. His poems are now collected in six volumes entitled Lyrical Life. They include the following collections: “Alafroiskiotos” (“The Moonstruck”) ( the major publication of the year 1909, which revealed his lyrical powers. The poem was a true hymn to Greek nature, written with admirable power and coarse original lyrics), “Rhapsodies of the Ionian Islands”, “Delphic Hymn”, “Epiniko I”, “Nekyia I”, “Aphrodite Rising”, “Prologue to Life: Consciousness of my land, Consciousness of my race. Consciousness of Woman. Consciousness of Faith.  Consciousness of Personal Creation”, “Mother of God” (Metera tou Theou), “Greeks Easter”, “Delphic Utterance” (Delphikos logos) etc. He also wrote six tragedies, collected in three volumes under the general title Thymeli (“The Dithyramb of the Rose) “, “Sibylla”, “Daedalus in Crete”, “Christ in Rome”, etc.). Sicilianos was nominated for the Nobel Prize for Literature several times, but was never awarded. He died in Athens in 1951 and was buried in Delphi.

Sound the trumpets… Bells thundering,
shake the country to its very core…
Boom the drums of war… The terrible flags of freedom

unfurl in the air!

Poem recited by A. Sikelianos at the funeral of Kostis Palamas, in February 1943