ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο ήταν ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ο οποίος γεννήθηκε το 310 π.Χ. στη Σάμο, περίπου 1.200 χρόνια πριν από τον Κοπέρνικο. Ο Αρίσταρχος δεν υποστήριξε μόνο ότι η Γη και οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον Ήλιο. Υπολόγισε τα σχετικά μεγέθη και τις σχετικές αποστάσεις της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου κι έκανε τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει ουράνια σφαίρα, αλλά ένα σύμπαν που είναι σχεδόν άπειρο. Κανείς ωστόσο δεν του έδωσε μεγάλη σημασία. Όσο ζούσε, ο Αρίσταρχος ήταν πιο γνωστός ως μαθηματικός παρά ως αστρονόμος. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του εκτός του ότι σπούδασε στο Λύκειο της Αλεξάνδρειας. Ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος αναφέρθηκε κάποτε στον Αρίσταρχο, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο, ο οποίος είχε «βαθιά γνώση όλων των κλάδων της επιστήμης». Ο Αρίσταρχος εφηύρε επίσης ένα ημισφαιρικό ηλιακό ρολόι. Το έργο του «Περί των μεγεθών και των αποστημάτων ηλίου και σελήνης» είναι το μοναδικό που έχει διασωθεί. Δυστυχώς σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η ηλιοκεντρική του θεωρία. Σε εμάς έγινε γνωστή μέσω του Αρχιμήδη, ο οποίος σε ένα κείμενό του αναφέρεται στις θεωρίες του Αρίσταρχου, εκφράζοντας της διαφωνία του με αυτές.

[tovima.gr]

ARISTARCHUS

The first person to claim that the Earth revolves around the Sun was Aristarchus of Samos, who was born in 310 BC in Samos, about 1,200 years before Copernicus. Aristarchus not only argued that the Earth and the planets revolve around the Sun. He calculated the relative sizes and relative distances of the Earth, Moon and Sun and declared that there is no celestial sphere, but a universe that is nearly infinite. No one, however, paid much attention to it. During his lifetime, Aristarchus was better known as a mathematician than as an astronomer. We don’t know much about his life except that he studied at the Lyceum of Alexandria. The Roman architect Vitruvius once referred to Aristarchus, describing him as a man who had ‘a profound knowledge of all branches of science’. Aristarchus also invented a hemispherical sundial. His work ‘On the magnitudes and distances of the sun and moon’ is the only one that has survived. Unfortunately, it does not include his heliocentric theory. It became known to us through Archimedes, who in one of his texts refers to Aristarchus’ theories, expressing his disagreement with them.