ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ

Ο Γεώργιος Αβέρωφ (γεννημένος ως Γεώργιος Αυγέρου Αποστολάκας) ήταν Έλληνας Βλάχος επιχειρηματίας, και ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες. Κατά τη συνήθεια της εποχής, καθιέρωσε ως επώνυμο το όνομα του πατέρα του, Αυγερινού (Αυγέρου), το οποίο μετατράπηκε σε Αβέρωφ. Γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1818 στο Μέτσοβο και το 1837, σε ηλικία μόλις 19 ετών εγκαταστάθηκε κοντά στον αδελφό του, στο Κάιρο της Αιγύπτου. Μετά το θάνατο του αδελφού του, συνέχισε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητές και γρήγορα αναδείχτηκε ως ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες της διασποράς, με περιουσία που ξεπερνούσε τις 100.000.000 δραχμές. Οι πρώτες του δωρεές έγιναν προς την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας, με την ίδρυση γυμνασίου, παρθεναγωγείου και νοσοκομείου. Ακολούθως, μερίμνησε για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέτσοβο, όπου διέθεσε 1.500.000 δραχμές για κοινωφελή έργα. Ο Γεώργιος Αβέρωφ πέθανε στις 15 Ιουλίου 1899 στο Ράμλεχ της Αλεξάνδρειας και ο τάφος του βρίσκεται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Το ελληνικό κράτος, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον εθνικό τούτο άνδρα, έστησε τον ανδριάντα του προ του Παναθηναϊκού Σταδίου. Η διαθήκη του Γεωργίου Αβέρωφ όριζε ότι το 1/5 της περιουσίας του (20 μερίδια) παραχωρούνταν για τη ναυπήγηση ισχυρού καταδρομικού πλοίου που θα έφερε το όνομά του και θα ήταν διασκευασμένο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να χρησιμεύει ως Εκπαιδευτικό πλοίο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, προς την πρακτική και θεωρητική τελειοποίηση αυτών. Το 10.200 τόνων τεθωρακισμένο καταδρομικό «Γ. Αβέρωφ» καθελκύστηκε στις 12 Μαρτίου (27 Φεβρουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο) 1910 και την 1η Σεπτεμβρίου του 1911 κατέπλευσε στο Φάληρο, όπου έγινε δεκτό από τους Έλληνες με ενθουσιασμό. Εκεί μετονομάστηκε σε μία στιγμή από καταδρομικό σε Θωρηκτό. Το 1984 το Πολεμικό Ναυτικό αποφάσισε να το αναγεννήσει. Σήμερα το πλοίο-μουσείο «Γ. Αβέρωφ» αποτελεί ιερό μνημείο και φόρο τιμής στους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρέτησαν και έπεσαν για την πατρίδα.

[averof.mil.gr, sansimera.gr]

GEORGIOS AVEROF

George Averoff (born George Averoff Apostolakas) was a Greek Vlach businessman, and one of the greatest national benefactors. According to the custom of the time, he established as a surname the name of his father, Avgerinos (Augeros), which was changed to Averoff. He was born on 15 August 1818 in Metsovo and in 1837, at the age of only 19, he settled with his brother in Cairo, Egypt. After his brother’s death, he continued his business activities and quickly emerged as one of the richest Greeks in the diaspora, with a fortune of over 100,000,000 drachmas. His first donations were made to the Greek community of Alexandria, with the establishment of a gymnasium, a nursery school and a hospital. Subsequently, he took care of his hometown, Metsovo, where he donated 1,500,000 drachmas for public works. George Averoff died on 15 July 1899 in Ramleh, Alexandria, and his grave is in the First Cemetery of Athens. The Greek state, in gratitude to this national man, erected a statue of him in front of the Panathenaic Stadium. George Averoff’s will stipulated that 1/5 of his estate (20 shares) was granted for the construction of a powerful cruiser to bear his name and to be built in such a way that it would serve as a training ship for the School of Naval Cadets, for their practical and theoretical perfection. The 10,200-ton armoured cruiser “C. Averoff” was launched on 12 March (27 February according to the old calendar) 1910 and on 1 September 1911 it sailed to Faliro, where it was received by the Greeks with enthusiasm. There she was renamed in an instant from cruiser to battleship. In 1984 the Navy decided to revive her. Today the ship-museum “G. Averoff” is a sacred monument and a tribute to the fallen of the Navy who served and fell for their country.