ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ

Ο Ελλήσποντος, γνωστός και ως Δαρδανέλλια, είναι ένας στενός, φυσικός και διεθνώς σημαντικός πορθμός που βρίσκεται στη βορειοδυτική Τουρκία. Αποτελεί μέρος του ηπειρωτικού συνόρου μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας και διαχωρίζει την ασιατική από την ευρωπαϊκή Τουρκία. Σήμερα στα τουρκικά ονομάζεται Çanakkale Boğazı. Ο Ελλήσποντος, ως ένας από τους πιο στενούς πορθμούς του κόσμου που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, συνδέει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ επιτρέπει επίσης το πέρασμα προς τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου. Το νεότερο όνομα «Δαρδανέλλια» οφείλεται στη αρχαία πόλη Δάρδανος που είχε κτισθεί στην ασιατική ακτή, στο μέσο περίπου του πορθμού. Το όνομα Τσανάκκαλε προέρχεται από τα περίφημα κάστρα της περιοχής Τσανάκ Καλεσί, δηλαδή «Φρούριο των Τσανακίων». Τσανάκια (πήλινες γαβάθες) παράγονταν εκεί ήδη από το 1740. Το στενό έχει παίξει στρατηγικό ρόλο στην αρχαία, τη βυζαντινή και τη νεότερη ελληνική ιστορία. Στη σύγχρονη ιστορία, ο έλεγχός του Ελλήσποντου έχει υπάρξει αντικείμενο πολλών εχθροπραξιών, ιδιαίτερα του Ρωσοτουρκικού Πολέμου του 1877-1878 και της επίθεσης των Συμμαχικών Δυνάμεων στα Δαρδανέλια κατά την Εκστρατεία της Καλλίπολης του 1915, στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ελλήσποντος θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους, πολυσύχναστους και δύσκολους υδάτινους δρόμους. Τα ρεύματα που προκαλούνται από την παλιρροϊκή δράση στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα του Μαρμαρά είναι τέτοια, που τα πλέοντα πλοία πρέπει να περιμένουν αγκυροβολημένα για τις κατάλληλες συνθήκες πριν μπουν στον Ελλήσποντο. Τα τελευταία χρόνια τα Τουρκικά Στενά έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την πετρελαιοβιομηχανία. Το Ρωσικό πετρέλαιο, από λιμάνια όπως το Νοβοροσίσκ, εξάγεται από πετρελαιοφόρα στη Δυτική Ευρώπη και τις Η.Π.Α. μέσω των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων.

[http://photodentro.edu.gr]

DARDANELLES

The Hellespont, also known as the Dardanelles, is a narrow, natural and internationally important strait located in northwestern Turkey that forms part of the continental border between Europe and Asia and separates Asian and European Turkey. Today in Turkish it is called Çanakkale Boğazı.As one of the narrowest straits in the world used for international navigation, the Ellipspondos connects the Sea of Marmara with the Aegean Sea and the Mediterranean Sea, and also allows passage to the Black Sea via the Bosphorus. The newer name “Dardanelles” is due to the ancient city of Dardanus which was built on the Asian coast roughly in the middle of the strait. The name Chanakkale comes from the famous castles of the region Chanak Kalesi, meaning “Fortress of the Chanaks”. Chanakas (clay docks) were produced there as early as 1740. The strait has played a strategic role in ancient, Byzantine and modern Greek history. In modern history control of the Hellespont has been the subject of much hostilities particularly the Russo-Turkish War, 1877-1878, and the Allied Forces’ attack on the Dardanelles during the 1915 Gallipoli Campaign in World War I. The Hellespont is considered one of the most dangerous, busy and difficult waterways. The currents caused by tidal action in the Black Sea and the Sea of Marmara are such that most ships must wait at anchor for suitable conditions before entering the Hellespont. In recent years the Turkish Straits have become of particular importance to the oil industry. Russian oil, from ports such as Novorossiysk, is exported by oil tankers to Western Europe and the United States through the Bosphorus and Dardanelles straits.

[http://photodentro.edu.gr]