ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Ο Ίων (Ιωάννης) Δραγούμης ήταν Έλληνας διπλωμάτης, πολιτικός και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2/9/1878 και σπούδασε Νομική. Από το 1899, ξεκίνησε τη διπλωματική του καριέρα. Με την ιδιότητα του υποπρόξενου στο Μοναστήρι (Β. Μακεδονία), από το 1902, αγωνίστηκε για την  υπεράσπιση του ελληνικού μακεδονικού πληθυσμού έναντι των βουλγαρικών κομιτάτων μαζί με τον γαμπρό του, σύζυγο της αδερφής του, Παύλο Μελά και εργάστηκε για την κινητοποίηση της ελληνικής διπλωματίας για τη διεξαγωγή του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1912 διαπραγματεύτηκε με τους Τούρκους την παράδοση της Θεσσαλονίκης. Ο Δραγούμης πίστευε στην ελληνοτουρκική συνεννόηση και όραμα του ήταν η συνεργασία όλων των εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν συμφωνούσε με την πολιτική του Βενιζέλου για την ενσωμάτωση της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα, γιατί θεωρούσε ότι το εγχείρημα ήταν στρατιωτικά ανέφικτο. Το 1920 στο Παρίσι έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου. Ως αποτέλεσμα, οπαδοί του Βενιζέλου στην Αθήνα, έστησαν ενέδρα στο Δραγούμη, τον συνέλαβαν και τον δολοφόνησαν άδικα. Λέγεται ότι του ανήκει η παρακάτω ρήση «Θέλω να είμαι ωραίο δείγμα Έλληνος. Να σκοπός μιας ζωής!»

[Κ.Α. Βακαλόπουλος (1993), Νεοελληνική ιστορία, sansimera.gr]

ΙΟΝ DRAGOUMIS

Ion (Ioannis) Dragoumis was a Greek diplomat, politician, and writer. He was born in Athens on 9/2/1878 and studied law. He began his diplomatic career in 1899. As a vice-consul in Monastir (North Macedonia) from 1902 he fought for the defence of the Greek Macedonian population against the Bulgarian comrades together with his brother-in-law, his sister’s husband, Pavlos Melas. He worked for the mobilization of Greek diplomacy, in order to support the Macedonian Struggle. In 1912 he negotiated with the Turks the surrender of Thessaloniki. In terms of his views, Dragoumis believed in Greek-Turkish understanding and his vision was the cooperation of all nationalities of the Ottoman Empire. He did not agree with Venizelos’ policy of incorporating Asia Minor into Greece because he believed that the project was militarily unfeasible. In 1920 in Paris there was an assassination attempt against Venizelos and his followers in Athens ambushed Dragoumis, arrested and unjustly murdered him. It is said that the following saying belongs to him “I want to be a fine specimen of a Greek. That is the purpose of a lifetime!”