“ΕΛΛΗ”

Οδός αφιερωμένη στο πολεμικό πλοίο “Έλλη” που αποτελούσε μέρος του στόλου του Ελληνικού Ναυτικού. Το καταδρομικό αυτό πλοίο πήρε το όνομα του από τη ναυμαχία της Έλλης που έγινε στις 3/16 Δεκεμβρίου 1912 και ήταν η πρώτη από τις δύο κορυφαίες ναυμαχίες μεταξύ του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του Οθωμανικού Στόλου κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Πραγματοποιήθηκε στην έξοδο των στενών των Δαρδανελίων (ή Ελλησπόντου). Η ναυμαχία έληξε με τη νίκη του ελληνικού στόλου και τον εγκλεισμό του οθωμανικού εντός των στενών. Το “Έλλη” ναυπηγήθηκε το 1912–1913 στις ΗΠΑ για λογαριασμό της κινέζικης κυβέρνησης με το όνομα “Fei-Hung”, όμως η παραγγελία ακυρώθηκε λόγω Εθνικιστικής Επανάστασης που ξέσπασε στην Κίνα την περίοδο εκείνη. Υποβλήθηκε σε μετασκευή ευρείας κλίμακας στη Γαλλία από το 1925 έως το 1927. Αυτή άλλαξε ριζικά το ρόλο και την εμφάνιση του πλοίου. Πλέον είχε δυνατότητα μεταφοράς 100 ναρκών και αναβαθμισμένο πυροβολικό. Η βύθιση του καταδρομικού ΕΛΛΗ στο λιμάνι της Τήνου στις 15 Αυγούστου του 1940 από το ιταλικό υποβρύχιο ΝΤΕΛΦΙΝΟ στοίχισε ανθρώπινες ζωές, καθώς ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Τήνου, όπου βρισκόταν πλήθος κόσμου για τους εορτασμούς της γιορτής της Παναγίας. Στη Γέφυρα του ΕΛΛΗ ο κυβερνήτης, Πλοίαρχος Χατζόπουλος, ενημερωνόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες της απόβασης του τιμητικού αγήματος που θα συνόδευε τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στο νησί. Τα αυτιά των ναυτών, των αξιωματικών και του κυβερνήτη στη γέφυρα έκαναν κάποια ώρα να επεξεργαστούν τη φωνή που άκουσαν από τον οπτήρα: «ΤΟΡΠΙΛΗ ακριβώς στη μέση Τορπίλη!!!». Αψηφώντας τον κίνδυνο της αναμενόμενης εκρήξεως της Έλλης, ο Καπετάν Μιχάλης Πετυχάκης έδωσε σήμα στα σκάφη του να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν 24 τραυματίες ναυαγούς προτού υπάρξουν περισσότερα θύματα. Παρά τις προσπάθειες όμως που κατέβαλε το πλήρωμα με τη βοήθεια των επιβατικών πλοίων να το ρυμουλκήσει στα ρηχά, το “Έλλη” βυθίστηκε περίπου μία ώρα μετά στις 09:45΄ και το πλήρωμα αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει πηδώντας στη θάλασσα. Το 1950 στα πλαίσια των πολεμικών επανορθώσεων και σε αντικατάσταση αυτού η Ιταλία παραχώρησε στην Ελλάδα το Καταδρομικό Eugenio Di Savoia το οποίο μετονομάστηκε σε Έλλη II (C-24). Το έτος 1985, Έλληνες δύτες ανακάλυψαν στο βυθό της Τήνου τα απομεινάρια της ιταλικής τορπίλης που βύθισε την Έλλη. Το εύρημα εκτίθεται στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιώς.

[pentapostagma.gr, filologos-hermes.info]

“ELLI”

Street dedicated to the warship Elli, which was part of the Greek Navy fleet. This ship was a cruiser and took its name from the Battle of Elli which took place on 3/16 December 1912 and was the first of the two major battles between the Greek Navy and the Ottoman Fleet during the First Balkan War. It took place at the exit of the Dardanelles (or Hellespont) straits and the battle ended with the victory of the Greek fleet and the confinement of the Ottoman fleet within the straits. She was built in 1912-1913 in the USA for the Chinese government under the name “Fei-Hung”, but the order was cancelled due to the Nationalist Revolution that broke out in China at the time. She underwent a large-scale refit in France from 1925 to 1927, which radically changed the role and appearance of the ship. It was now capable of carrying 100 mines and had an upgraded anti-ship and anti-aircraft artillery. The sinking of the cruiser ELLI in the port of Tinos on August 15, 1940 was carried out by the Italian submarine Delfino and cost human lives. At the 98-metre bridge of the ELLI, the captain, Captain Hatzopoulos, was being briefed on the final details of the landing of the honourable procession that would accompany the procession of the icon of the Virgin Mary on the island. The ears of the sailors, the officers and the captain on the bridge took some time to process the voice they heard from the optician: “TORPEDO right in the middle TORPEDO!!!” Defying the danger of the expected explosion of Ellie, Captain Michael Petychakis signaled his ships to approach and retrieve 24 injured castaways before there were more casualties. However, despite the efforts of the crew with the help of the passenger ships to tow her into the shallows, the ELLI finally sank about an hour later at 09:45 and the crew was forced to abandon her by jumping into the sea. In 1950, as part of the war reparations and as a replacement, Italy gave Greece the cruiser Eugenio Di Savoia which was renamed Elli II (C-24). In 1985, Greek divers discovered the remains of the Italian torpedo that sank Elli at the bottom of Tinos. The find is on display at the Piraeus Maritime Museum.