ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ

Ο Φώτης Κάτσαρης ήταν από τους πρώτους κατοίκους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των Συκεών μετά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, συνέπεια της Σύμβασης Ανταλλαγής πληθυσμών της Λωζάννης του 1923 που υπογράφηκε μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1921-22 (Μικρασιατική Καταστροφή). Μεγάλο μέρος του ελληνισμού που διαβιούσε επί αιώνες στη Μ. Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη (σήμερα κομμάτι της Βουλγαρίας) ξεριζώθηκε και πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε από τους κύριους προορισμούς εγκατάστασης των προσφύγων. Ο Φώτης Κάτσαρης στη νέα του πατρίδα ασχολήθηκε με τα κοινά και κατέλαβε το αξίωμα του προέδρου της κοινότητας Συκεών κατά το χρονικό διάστημα 1951-1953, ενώ διατέλεσε αρκετές φορές και Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Το όνομά του δόθηκε τιμητικά με την Απόφαση Δ.Σ. της κοινότητας 111/10/06/82 στην πρώην Οδό Γράμμου (πρώην οδό Π).

(Κ. Νίγδελης, Μ. Νίγδελης, Οι δρόμοι μας, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών).

FOTIS KATSARIS

Fotis Katsaris was one of the first residents who settled in the area of Sykes after the compulsory population exchange between Greece and Turkey as a consequence of the Lausanne Population Exchange Convention of 1923, signed after the Greek-Turkish war of 1921-22 (Asia Minor Catastrophe). A large part of the Greek population that had lived for centuries in Central Asia, Pontus and Eastern Thrace (today part of Bulgaria) was uprooted and fleed Turkey. Thessaloniki was one of the main destinations for refugees. In his new homeland, Fotis Katsaris was involved in public affairs and held the office of president of the community of Sykies between 1951 and 1953, while he also served several times as president of the municipal council. His name was given on the former Grammou Street (former P ‘Π’ Street) by the Board of Directors of the community by Resolution 111/10/06/82 so as to honor him.