ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ

Ο Πατήρ Ιάκωβος Παυλάκης, κατά κόσμον Στυλιανός υπήρξε πνευματικός αναμορφωτής της Νεάπολης. Για 19 χρόνια στη συνοικία της Νεάπολης, ο πατήρ Ιάκωβος υπηρέτησε στην ενορία του Αγίου Γεωργίου, στη σημερινή Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, η οποία δημιουργήθηκε με έδρα την Νεάπολη μετά το θάνατό του, είναι όμως γνωστός και σε άλλες μητροπόλεις. Έμενε γνωστός για την ιεραποστολική του αφοσίωση και το ενδιαφέρον του για τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, το μήνυμα καταλλαγής που μεταλαμπάδευσε στην τοπική κοινωνία της Νεάπολης, την έφεση για έρευνα και διάλογο που θέλησε να μεταδώσει στους νέους. Δημιούργησε πρωτοποριακό ενοριακό κέντρο ανεξάρτητο από το οικοδομικό συγκρότημα του ναού ώστε να επιτελείται το έργο της κατήχησης απρόσκοπτα. Ήξερε να κερδίζει τους νέους και έδειχνε να αγωνιά για την προκοπή τους. «Θέλω να βοηθώ τους νέους, κι όλους, να βρουν το δρόμο της αλήθειας, της σωτηρίας», μονολογούσε τις στιγμές της περισυλλογής. «Κάνω ο,τι πρέπει, όσο πρέπει; Κουράζομαι για το έργο του Θεού;», σημείωνε σε αρκετά σημεία του προσωπικού του ημερολογίου. Το 2005 κυκλοφόρησε έργο τιμής στη ζωή και τη δράση του του από τις Εκδόσεις Ερωδιός, στο οποίο σώζονται προσωπικά του σημειώματα, το ημερολόγιό του και κάποια από τα σωζόμενα κηρύγματά του.

[Π. Βασιλειάδη, “Αρχιμ. Ιάκωβος Παυλάκης, Ο πνευματικός αναμορφωτής της Νεάπολης”, 23/10/2012, http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=10852]

IAKOVOS PAVLAKIS

Father Iakovos Pavlakis, secular name Stylianos, was a spiritual reformer of Neapolis. Father Iakovos had served in the parish of St. George Church  in Neapolis for 19 years. Holy Metropolis of Neapolis and Stavropolis, which was established after his death and it is located in Neapolis. Father Iakovos was well known not only in his own diocese but in other dioceses as well. He was known for his missionary dedication, his interest in the education of youth, the message of reconciliation that he conveyed to the local community of Neapolis, his efforts to engage young people in research and dialogue. He created an innovative parish centre independent of the church building complex so that the work of catechism could be carried out without interruption. He knew how to appeal to young people and seemed to be sincerely concerned for their advancement. “I want to help young people, and everyone, to find the path of truth, of salvation,” said to himself in his moments of contemplation. “Do I do what I must, as much as I must? Am I doing enough for God?” he noted at several points in his personal diary. In 2005, Herodian Publications payed a tribute to hid life and work publishing a book , in which his personal notes, his diary and some of his surviving sermons are included.

[PI. Vassiliadis, "Archim. Iakovos Pavlakis, The spiritual reformer of Naples",
 23/10/2012, http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=10852]