ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΜΙΩΤΗΣ)

Ο Βασίλης Μελίδης (γνωστός με το ψευδώνυμο Καπετάν Βερμιώτης) ήταν διοικητής του 16ου Συντάγματος της Χ Μεραρχίας του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) και από τους ιδρυτές της πρώτης αντιστασιακής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1941. Από το τέλος του καλοκαιριού του 1941 και οι ομάδες των ανταρτών επιδίδονταν μεταξύ άλλων ενεργειών τους και σε ανατίναξη σιδηροτροχιών, ώστε να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό του γερμανικού στρατού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, αντάρτες της αντάρτικής ομάδας του “Αθανάσιου Διάκου” ανατίναξαν μια σταθμευμένη ατμομηχανή στο 7ο χιλιόμετρο της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Γευγελής, ενώ στις 11 και 18 του ίδιου μήνα, ο Βασίλης Μελίδης ανατίναξε άλλες δύο σιδηροτροχιές. Προς τιμήν του μετονομάστηκε με την Απόφαση 205/03.09.87 του Δ.Σ. του Δήμου Συκεών η πρώην Ανώνυμος οδός του Τομέα Τειχών.(Κ. Νίγδελης, Μ. Νίγδελης, Οι δρόμοι μας, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών)

“Το όνομα Μελίδης Βασίλης […] μπορεί να μην μας λέει και τίποτε, είναι βλέπετε τόσο συνηθισμένο…Το καπετάν Βερμιώτης ίσως…Τα συνδυάζουμε και έχουμε μπροστά μας μια εξέχουσα προσωπικότητα του χώρου της αντίστασης. Μέλος του Κ.Κ.Ε, υπεύθυνος της ΑΜΙ, του ειδικού τμήματος προπαγάνδας για τις Ένοπλες Δυνάμεις, γνώριζε από πρώτο χέρι την τέχνη της αντίστασης, μεθόδους δράσης, διαφυγής, και όλων αυτών που συνιστούσαν τον καλό αγωνιστή… Και έπραξε πολλά, πάρα πολλά, που δεν είναι του παρόντος να ειπωθούν. Όμως απλά να καταθέσουμε πως το σπίτι του θεωρούνταν Στρατηγείο και καλή κρυψώνα… Και από εκεί «παρήλασαν» προσωπικότητες όπως ο Παρασκευάς Δράκος, Υπεύθυνος του Μακεδονικού Γραφείου, ο Γιώργης Ευρυθριάδης, ο Σταμάτης Κόκκινος, o Γ. Τζανής, ονόματα που μπορεί μεν να μην μας λένε και τίποτε σήμερα, όμως ήταν αγωνιστές και παλικάρια πραγματικά. Αλλά δεν ήτανε μόνο αυτά… Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των υπολοίπων αγωνιστών ήτανε και ο χώρος της συγκέντρωσης όπλων, τροφίμων, φαρμάκων, στέκι διέλευσης και επαφών της αντίστασης… Και κάτι τελευταίο. Έμενε και δραστηριοποιούνταν στις Συκιές. Το σπίτι του, μια απλή μονοκατοικία, από κείνες τις παλιές με κεραμίδια και μικρή αυλή, ήτανε κολλητή με το τείχος της πόλης. (τομέας Έβρου). Έτσι απλά για τούτο το Συκιώτη να πούμε επίσης πως όλοι του «χρεώνουν» και το μεγάλο σαμποτάζ που συντάραξε τους καταχτητές. Την ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Γεγευλή…”

Προφορική μαρτυρία, στο Κ. Νίγδελης, “Οι Συκιές κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής”, Froget us not, Διεθνές συνέδριο “Η Αναγνώριση του αγώνα κατά του ναζισμού μέσα από τη μνήμη”, σ. 48.

VASILIS MELIDIS (CAPTAΙN VERMIOTIS)

Vassilis Melidis (known as Captain Vermiotis) was commander of the 16th Regiment of the X Division of the Greek People’s Liberation Army (ELAS) and one of the founders of the first resistance organisation in Thessaloniki in June 1941.Since the end of summer of 1941, the guerrilla groups were also participating, among other actions, in blowing up rails to prevent the supply of the German army. In early September, rebels of the ‘Athanasios Diakos’ guerrilla group blew up a parked locomotive at the 7th kilometre of the Thessaloniki-Gevgeli railway line, while on the 11th and 18th of the same month, Vasilis Melidis blew up two more rails. In his honor, the former nameless road of the Walls Sector was renamed and took his name,  by the Decision 205/03.09.87 of the Board of the Municipality of Sykies. (K. Nigdelis, M. Nigdelis, Our Roads, Thessaloniki: Centre of History of Municipality of Sykies – For information only).

“The name Melidis Vasilis […] may not mean anything to us, it is so common, you see… Captain Vermiotis, maybe is more recognisable… We combine the two and we have a prominent figure of the Greek resistance. A member of the Κ.Κ.E.(Greek Communist Party), in charge of the AMI, the special department responsible for the propaganda for the Armed Forces, he knew first-hand the art of resistance, methods of action, escape, and he has all the assets which constitute a good fighter… And he did many, many things, that we should not mention right now. But let us simply testify that his house was considered as a General Headquarters and a good hiding place… And many personalities like Paraskevas Drakos, Head of the Macedonian Office, George Eurhythriades, Stamatis Kokkinos, G. Tzanis, passed by his house. Those names may not mean much to us today, but they were real fighters. But they weren’t the only ones…According to the testimonies of the other fighters, it was also the place where weapons, food, medicine were gathered, a place of transit and meetings of the resistance… And one last thing. He lived and was active in Sykies. His house, a single family house, one of those old ones with tiles and a small yard, was attached to the city wall. (Evros sector). Everyone from Sykies “accused” him for the great sabotage that shook the occupiers. The blowing up of the railway line of Thessaloniki – Gevgeli.”

Oral testimony, in K. Nigdelis, “Sykies during the German occupation”, Froget us not, International Conference “The Recognition of the fight against Nazism through memoir”, p. 48