ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΒΙΤΣΑΣ

Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας θεωρείται ένας από τους κορυφαίους νεοέλληνες πεζογράφους. Υπήρξε από τους θεμελιωτές της ηθογραφικής και της δημοτικιστικής πεζογραφίας στην Ελλάδα. Γεννήθηκε το 1865 και εργάστηκε ως γιατρός στο εμπορικό ναυτικό και αργότερα στο στρατό σε διάφορες επαρχιακές φρουρές, ιδιαίτερα στην Θεσσαλία. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει τη ζωή των επαρχιωτών, την οποία και αποτύπωσε στα έργα του. Δε γνώριζε ξένες γλώσσες, ώστε να γνωρίζει τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύματα. Σε νέα ηλικία ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην λογοτεχνία. Το πεζογραφικό έργο του είναι αρκετά εκτενές. Τα σημαντικότερα έργα του είναι η συλλογή διηγημάτων Λόγια της Πλώρης και Παλιές αγάπες και από τα σύντομα μυθιστορήματα η Λυγερή και ο Ζητιάνος. Στον Ζητιάνο θέλησε να ανοίξει το δρόμο για την κοινωνική αναγέννηση της Ελλάδας, καταγγέλλοντας την εκμετάλλευση μεταξύ των ανθρώπων και εκφράζοντας τον κοινωνικό προβληματισμό του για την πνευματική καθυστέρηση. Ήταν υποστηρικτής της Μεγάλης Ιδέας και μέλος της Εθνικής Εταιρίας. Το 1916 αντιτάχτηκε στο βενιζελικό κίνημα της «Εθνικής Αμύνης», με αποτέλεσμα να τεθεί σε περιορισμό και να εξοριστεί στη συνέχεια στη Μυτιλήνη. Επανήλθε το 1920 και στις 22 Οκτωβρίου του 1922 απεβίωσε στο σπίτι του στο Μαρούσι από καρκίνο του λάρυγγα.

[Δημήτρη Κιτριώτη–Γιάννη Μυλωνά, Βιογραφίες Εργογραφίες Ελλήνων Συγγραφέων, sansimera.gr]

ANDREAS KARKAVITSAS

Andreas Karkavitsas is one of the best modern Greek prose writers. He was naturalist, like Alexandros Papadiamantis. He was one of the founders of ethnographic and demotic prose writing in Greece. He was born in 1865 and worked as a doctor in the merchant navy and later in the army in various provincial garrisons especially in Thessaly. There he had the opportunity to get to know the life of the provincials which he captured in his works. He was a folklorist with a gift for spinning tales full of authentic details of simple people’s lives, local customs, dialects and folktales, as well as psychological insights about them. Karkavitsas did not know any foreign languages in order to become familiar with European literary trends. He began his career in literature at a young age. His entire prose oeuvre is quite long. His most important works are the short story collections Words from the prow (ta logia tis ploris) and Old loves and of the short novels Lygeri and Beggar. In Beggar, he wanted to pave the way for the social renaissance of Greece, denouncing exploitation among people and expressing his social concern about spiritual backwardness. He was a supporter of the Great Idea and a member of the National Society. In 1916 he opposed to the Venizelist movement of the “National Defence”, which resulted in his being placed under confinement and then exiled to Mytilene. He returned in 1920 and on 22 October 1922 died at his home in Maroussi from of laryngeal cancer.