ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ

Η Κασταμονή ή Κασταμών ή Κασταμόνα και τουρκικά Καστάμονου (Kastamonu), είναι ιστορική πόλη της Παφλαγονίας στη βορειοδυτική Μικρά Ασία, επί της πλαγιάς όρους, σε υψόμετρο 900 περίπου μέτρων. Η πόλη καταγωγής των Βυζαντινών αυτοκρατόρων Κομνηνών (κατά μία εκδοχή το όνομα της προέρχεται από το «Κάστρα Κομνηνών») έγινε στον 14ο αιώνα η πρωτεύουσα της τουρκικής δυναστείας των Τζαντάρογλου. Σήμερα οι Τούρκοι την ονομάζουν Καστάμονου και αποτελεί πρωτεύουσα ομώνυμου νομού. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 1,85 τετ. χλμ. Διάφοροι ιστορικοί γεωγράφοι πίστευαν ότι η πόλη ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα, παρόλα αυτά η πόλη απαντάται με το ίδιο όνομα από τον 11ο αιώνα και ακόμα αρχαιότερα. Επί βασιλείας της δυναστείας των Κομνηνών, την Κασταμονή επισκέφτηκε ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός για να δει τον πύργο των προγόνων του. Ο Ιωάννης Γ’ Μέγας Κομνηνός (ο Καλοϊωάννης), το 1130 επιχείρησε την πρώτη του εκστρατεία εναντίον των Σελτζούκων που είχαν καταλάβει την Κασταμονή, κατά την οποία η πόλη ανακαταλήφθηκε από τους Βυζαντινούς. Ένα χρόνο  μετά οι Σελτζούκοι επανήλθαν και άρχισαν να πολιορκούν την πόλη. Τότε ο Ιωάννης Κομνηνός ξεκίνησε και πάλι εκστρατεία κατά των Σελτζούκων και αυτή τη φορά ανακατέλαβε την πόλη μαζί με τη Γάγγρα. Τελικά η Κασταμονή περιήλθε στους Οθωμανούς το 1393. Όταν οι Οθωμανοί κατέκτησαν την περιοχή, σεβάστηκαν την ιστορία της πόλης και την έκαναν πρωτεύουσα του ομώνυμου βιλαετιού, που εκτεινόταν από τα ασιατικά προάστια της Πόλης μέχρι τη Σινώπη. Στις 23 Αυγούστου 1925, επισκέφτηκε την πόλη ο Κεμάλ Ατατούρκ και κήρυξε την “Ενδυματολογική επανάσταση” (αλλαγή της ανατολίτικης ενδυμασίας με ευρωπαϊκή) σε πολιτική ομιλία του προς τα μέλη του τότε Ρεπουμπλικανικού κόμματος, του οποίου ήταν αρχηγός. Το κτίριο στο οποίο έκανε την επίσκεψη ο Κεμάλ είναι σήμερα το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης. Κάποιοι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί συνέχισαν να κατοικούν στην περιοχή μέχρι και την ανταλλαγή πληθυσμών το 1923. Στην Κασταμονή γεννήθηκε και ο Γιάννης Εϊριτζίδης, γνωστός ως Γιοβάν Τσαούς (το παρατσούκλι του το χάρισε η θητεία του ως λοχίας στον οθωμανικό στρατό), ο οποίος φαίνεται ότι μετέφερε και παραδοσιακές μελωδίες της πατρίδας του στο ελληνικό ρεμπέτικο.

[eastmediterranean.wordpress.com]

KASTAMONI

Kastamoni (Kastamonu), or Kastamon or Kastamonu in Turkish, is a historical town of Paphlagonia in northwestern Asia Minor, on the slope of a mountain at an altitude of about 900 meters. The city of origin of the Byzantine emperors Komnenoi (its name is probably derived from “Komnenoi castles”) became in the 14th century the capital of the Turkish dynasty of Jadaroglu. Today the Turks call it Castamonu and it is the capital of the prefecture of the same name (Vilayetti). It occupies an area of about 1.85 square kilometres. Various historical geographers believed that the city was founded around the 13th century during the Byzantine Empire, however the city is found with the same name from the 11th century and even earlier. During the reign of the Komnenoi dynasty, Kastameny was visited by Alexios I Komnenos and even the tower of his ancestors. In 1130, John III Komnenos the Great (Kaloyoannis) attempted his first campaign against the Seljuks who had occupied Kastameny during which the city was recaptured by the Byzantines. A year later the Seljuks returned and began to besiege the city. Then John Komnenos again launched a campaign against the Seljuks, and this time he recaptured the city along with Gagra. Finally, Kastameni fell to the Ottomans in 1393. When the Ottomans conquered the region, they respected the history of the city and made it the capital of the vilayet of the same name, which extended from the Asian suburbs of the city to Sinope. On August 23, 1925, Kemal Atatürk visited the city and declared the “Dress Revolution” (changing oriental dress for European dress) in a political speech to the members of the then Republican Party of which he was the leader. The building in which Kemal made the visit is now the city’s archaeological museum. Some Greek Orthodox populations continued to inhabit the area until the population exchange. Yiannis Eiritzidis, known as Jovan Chaous (his nickname was given to him by his service as a sergeant in the Ottoman army), was born in Kastameni, who seems to have transferred traditional melodies of his homeland to Greek rebetiko.