ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ

Ο Θεόδωρος Κοντόσογλου ήταν δημότης Συκεών. Σκοτώθηκε μαχόμενος στον πόλεμο του 1940 στα Αλβανικά βουνά. Η παλαιά 3η πάροδος Ασβεστοχωρίου μετονομάστηκε προς τιμήν του με την 14/24.1.68 Απόφαση του Δ.Σ. (Κ. Νίγδελης, Μ. Νίγδελης, “Οι Δρόμοι μας”, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών).

“Ξημερώνοντας τ’ Αγιαννιού, με την αύριο των Φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά, για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσανε ώς τότε οι Αρτινοί, από Χιμάρα ώς Τεπελένι. Λόγω που εκείνοι πολεμούσανε απ’ την πρώτη μέρα, συνέχεια, κι είχαν μείνει σκεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο.[…]

Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω απ’ τον άλλο, ίδια τυφλοί. Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου, φορές, εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, φέγγοντας μ’ ένα μικρό δαδί, μία-μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ώς το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ’ την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν τα ζα τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τ’ αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, κι όπως το ‘χε συνήθειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως.”

Από τη συλλογή Το Άξιον εστί (1959)

[πηγή: Οδυσσέας Ελύτης, Ποίηση, Ίκαρος, Αθήνα 2002, σ. 136-139]

THEODORE KONTOSOGLOU

Theodore Kontossoglou was a citizen of Sykea. He was killed fighting in the war of 1940 in the Albanian mountains. The old 3rd side street of Asvestochori was renamed in his honor by the 14/24.1.68 Decision of the Municipality Board.

“At dawn on Saint-Jonh’s day, with the dawn of the Lights, we received the order to move forward again, for the places where there is no daily and moths. We were, he said, to take the lines held by the Artisans up to that time, from Himara to Tepelenny. Because they had been fighting from the first day, all the time, and half of them were left in skeletons and could stand it no longer.

Night after night we marched non-stop, one after the other, blind as a bat. We struggled to get our feet out of the mud, where they were sometimes knee-deep in it. For it most often drizzled in the streets outside, as in our souls. And the few times when we stopped to rest, we never changed our words, only solemn and silent, spitting with a little torch, one by one we shared the raisin. Or sometimes, if it was convenient, we would hurriedly untie our clothes and scratch ourselves with rage for hours, long enough to make the blood run. What had the lice come up to our necks, and that was more than weariness could bear. Finally, once the whistle sounded in the darkness, a sign that we were moving, and again like the jays we pulled ahead to gain the road, until the daylight and the planes were aiming at us. For God was not one for targets or such things, and as was his custom, at the same hour the light always dawned.”

From the collection To Axion esti (1959)

[Odysseas Elytis, Poetry, Ikaros, Athens 2002, pp. 136-139]