ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν Έλληνας φιλόλογος και σημαντικός εκπρόσωπος του λεγόμενου νεοελληνικού διαφωτισμού. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1748 και πέθανε το 1833 στο Παρίσι. Ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Μονπαρνάς, όπου σήμερα διατηρείται κενοτάφιο με την προτομή του σε επιτύμβια στήλη. Μετά από τις σπουδές του στην Ιατρική, την οποία δεν εξάσκησε, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και εργάσθηκε κυρίως ως φιλόλογος. Εμπνευσμένος από τη γαλλική επανάσταση, επιθυμούσε την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό. Πρόβαλλε το ζήτημα στέλνοντας  επιστολές και γράφοντας άρθρα, προκαλώντας τον θαυμασμό των ξένων για τον ελληνικό αγώνα και δημιουργώντας φιλελληνικό κίνημα στη Γαλλία. Τον Κοραή απασχολούσε η πνευματική καλλιέργεια των υπόδουλων Ελλήνων και υποστήριξε τη χρήση της καθαρεύουσας. Θεωρούσε πως αν το Γένος μορφωνόταν αρκετά, θα κατανοούσε την έννοια της ελευθερίας και θα μπορούσε να αποτινάξει τον ξένο ζυγό. Το συγγραφικό του έργο μετρά περίπου 70 τόμους και έχει ποικίλα ύλη. Το 1877 τα οστά του τοποθετήθηκαν σ’ ένα μεγαλόπρεπο μνήμα στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας. Πολλά από τα βιβλία του, τα κληροδότησε στη Χίο, την οποία θεωρούσε πατρίδα του και έκτοτε βρίσκονται στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής».

[sansimera.gr, koraeslibrary.gr]

ADAMANDIOS KORAIS

Adamantios Korais was a Greek philologist and an important representative of the Modern Greek Enlightenment. He was born in Smyrna in 1748, died in 1833 in Paris and was buried in the cemetery of Montparnasse, where today there is a cenotaph with his bust on a tombstone. After studying medicine, which he did not practise, he settled in Paris and worked mainly as a philologist. Inspired by the French Revolution, he wished for the liberation of the Greeks. He promoted the cause by sending letters and writing articles, arousing the admiration of foreigners for the Greek cause, and creating a philhellenic movement in France. He was concerned with the intellectual culture of the enslaved Greeks and advocated the use of the purist Greek (katharevousa). He believed that if the Genos was educated enough it would understand the meaning of freedom. His writings number some 70 volumes and are of varied subject matter. In 1877 his remains were placed in a magnificent tomb in the First Cemetery of Athens. Many of his books were bequeathed to Chios, which he considered his homeland, and have since been kept in the ‘Korais’ Central Public Historical Library of Chios.