ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ο Λεωνίδας είναι θρυλικός βασιλιάς της Σπάρτης, ο οποίος τον Αύγουστο του 480 π.Χ. έδωσε μάχη στις Θερμοπύλες, δίνοντας στον αγγελιοφόρο του Ξέρξη την ενδοξότερη απάντηση «Μολών λαβέ!», υπακούοντας στους νόμους της Σπάρτης και δημιουργώντας έτσι μία αιώνια στάση γενναιότητας και θυσίας για την πατρίδα. Ο Λεωνίδας υπήρξε βασιλιάς της Σπάρτης από το 491 ως το 480 π.Χ. και καταγόταν από τη δυναστεία των Αγιαδών. Λεγόταν ότι ήταν απόγονος του Ηρακλή. Όταν απέκτησε το γιο του, αυτομάτως γινόταν ισότιμος με τους υπόλοιπους πολεμιστές που επιλέχθηκαν να πάνε στις Θερμοπύλες, καθώς αν πέθαιναν αυτοί, οι γιοι τους θα διατηρούσαν τη γενιά τους στην Σπάρτη. Η μάχη των Θερμοπυλών έλαβε χώρα ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες, τον Αύγουστο του 480 π.Χ. Παρότι ήταν σημαντικά λιγότεροι σε αριθμό, οι Έλληνες κράτησαν το στενό πέρασμα για τρεις μέρες. Η στρατιωτική ευφυΐα του Λεωνίδα στο στενό των Θερμοπυλών είναι αδιαμφισβήτητη. Παράταξε με τέτοιο τρόπο τα στρατιωτικά του τμήματα, ώστε να εναλλάσσονται με ταχύτητα στο πεδίο της μάχης. Η ήττα προήλθε από την προδοσία του Εφιάλτη, ο οποίος έδειξε στον βασιλιά Ξέρξη τον δρόμο που οδηγούσε στο τρίτο στενό των Θερμοπυλών, δηλαδή στα νώτα των ελληνικών δυνάμεων. Ο Λεωνίδας, μαζί με τους 300 Σπαρτιάτες τους 700 Θεσπιείς και 400 Θηβαίους, έπεσαν ηρωικά σε μια μάχη που έμεινε στην παγκόσμια ιστορία να συμβολίζει την αυτοθυσία. Η ήττα αυτή οδήγησε τους Αθηναίους να αποδεκατίσουν τους Πέρσες στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ., νίκη η οποία δεν έσωσε μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη από τον εξ’ Ανατολής κίνδυνο. Η ηρωική στάση των Σπαρτιατών και των άλλων Ελλήνων οπλιτών στάθηκε έμπνευση για το γνωστό ποίημα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη «Θερμοπύλες» το οποίο  επαινεί όσους θέτουν στη ζωή τους «Θερμοπύλες», όσους θέτουν δηλαδή κάποιον σημαντικό για εκείνους σκοπό και τον υπερασπίζονται μέχρι τέλους. Η μάχη των Θερμοπυλών ενέπνευσε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Μάικλ Φασμπέντερ  «300», ταινία η οποία αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στον κινηματογράφο.

Θερμοπύλες, Κ.Π. Καβάφης

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε..

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

LEONIDAS

Leonidas is the legendary king of Sparta, who in August 480 BC fought the battle at Thermopylae, and  gave Xerxes’ messenger the famous reply “Molon lave!” (come and take them), obeying the laws of Sparta and thus maintaining an eternal attitude of bravery and sacrifice for his homeland. Leonidas was king of Sparta from 491 to 480 BC and descended from the Agiad dynasty. It is said to be a descendant of Hercules. When he had his son, he was automatically considered as equal to the other warriors chosen to go to Thermopylae, as if they died, their sons would continue their family line in Sparta. The battle of Thermopylae took place between the Greeks and the Persians in August 480 BC. Although significantly outnumbered, the Greeks held the narrow pass for three days. Leonidas’ military genius in the Strait of Thermopylae is unquestionable. He arrayed his military divisions in such a way that they were able to quickly alternate on the battlefield. The defeat was caused by the treachery of Ephialtes, who showed King Xerxes the way to the third strait of Thermopylae, which led to the rear of the Greek forces. Leonidas, together with 300 Spartans, 700 Thespians and 400 Thebans, fell heroically in a battle that has gone down in world history as a symbol of self-sacrifice. This defeat led the Athenians to decimate the Persians at the naval battle of Salamis in 480 BC, a victory which saved not only Greece, but the whole of Europe from the danger of the East. The heroic attitude of the Spartans and other Greek soldiers served as the inspiration for the famous poem “Thermopylae” by Constantine P. Cavafy, which praises those who set their lives “Thermopylae”, i.e. those who set a goal that is important to them and defend until the end. The Battle of Thermopylae inspired Michael Fassbender’s film debut “300”, which was one of the biggest box office hits in cinema.

Thermopylae , K.P. Kavafis

Honor to those who in the life they lead
define and guard a Thermopylae.
Never betraying what is right,
consistent and just in all they do
but showing pity also, and compassion;
generous when they are rich, and when they are poor,
still generous in small ways,
still helping as much as they can;
always speaking the truth,
yet without hating those who lie.

And even more honor is due to them
when they foresee (as many do foresee)
that in the end Ephialtis will make his appearance,
that the Medes will break through after all.