ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ

Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος – Μάντζαρος γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 26 Οκτωβρίου 1795. Γόνος πλούσιας οικογένειας ευγενών, σπούδασε από μικρός μουσική και αργότερα τελειοποίησε τις σπουδές του στην Ιταλία. Επέστρεψε στην Κέρκυρα κι άρχισε να παραδίδει μαθήματα μουσικής στους συμπατριώτες του δωρεάν (μέχρι το τέλος της ζωής του), γιατί πίστευε βαθιά πως είχε καθήκον να ανυψώσει το μουσικό επίπεδο των Ελλήνων. Κοντά του μαθήτευσε ολόκληρη γενιά συνθετών (Καρέρ, Λαμπελέτ, Ξύνδας, κ.ά). Το 1840 ιδρύθηκε στην Κέρκυρα η Φιλαρμονική Εταιρία κι ο Μάντζαρος αναγορεύθηκε ισόβιος πρόεδρός της. Εργάσθηκε ακούραστα για τη διάδοση της μουσικής στην Ελλάδα και θεωρείται, όχι μόνο ο αρχηγός της επτανησιακής σχολής, αλλά και ο θεμελιωτής της δυτικότροπης μουσικής στην Ελλάδα. Ο Μάντζαρος, φίλος του Διονυσίου Σολωμού, μελοποίησε ολόκληρο τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» – από τον οποίο οι δύο πρώτες στροφές καθιερώθηκαν ως Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας το 1865 και της Κύπρου το 1966. Έγραψε μουσική και για άλλα ποιήματα του Σολωμού («Φαρμακωμένη», «Ύμνος εις τόν Μπάιρον», «Αυγούλα», «Ξανθούλα»). Το συνθετικό του έργο, του οποίου ένα μικρό τμήμα διασώθηκε, περιλαμβάνει ακόμη συμφωνίες, εκκλησιαστική μουσική, έργα για πιάνο, εμβατήρια και ύμνους. Ο Νικόλαος Μάντζαρος πέθανε στις 30 Μαρτίου 1872 στην Κέρκυρα σε ηλικία 76 ετών.

[mixanitouxronou.gr, sansimera.gr, maxmag.gr/mousiki/nikolaos-mantzaros]

NIKOLAOS MANTZAROS

Nikolaos Halikiopoulos – Mantzaros was born in Corfu on 26 October 1795. Born into a wealthy noble family, he studied music from a young age and later went to Italy and perfected his skills.He returned to Corfu and began to give music lessons to his compatriots, free of charge, (until the end of his life) because he deeply believed that he had a duty to raise the musical level of the Greeks. A whole generation of composers (Carrer, Labellet, Xynda, etc.) studied under him. In 1840 the Philharmonic Society was founded in Corfu and Manzaros was made its president for life. He worked tirelessly for the dissemination of music in Greece and is considered not only the leader of the Ionian school, but also the founder of Western music in Greece in general.Mantzaros, a friend of Dionysios Solomos, set the entire “Hymn to Freedom” to music – the first two stanzas of which were established as the National Anthem of Greece in 1865 and of Cyprus in 1966. He also wrote music for other Solomos poems (‘Farmakomeni’, ‘Hymn to Byron’, ‘Augula’, ‘Xanthoula’). His compositional work, a small part of which has survived, also includes symphonies, church music, piano works, marches and hymns.Nikolaos Mantzaros died on 30 March 1872 in Corfu, at the age of 76.