ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Η Μάχη του Μαραθώνα έγινε τον Σεπτέμβριο του 490 π.Χ., στα πλαίσια της πρώτης περσικής εκστρατείας εναντίον της Ελλάδας, με σκοπό να τιμωρηθούν οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς, επειδή είχαν βοηθήσει τους Ίωνες να ξεσηκωθούν κατά των Περσών. Παράλληλα, όμως, ήταν και η αρχή για την πραγματοποίηση του σχεδίου υποταγής ολόκληρης της Ελλάδας από τον Δαρείο. Η μάχη έλαβε χώρα στην πεδιάδα του Μαραθώνα, μεταξύ των Αθηναίων και των Πλαταιέων με αρχηγό τον Μιλτιάδη και των Περσών με αρχηγούς τους Δάτι και Αρταφέρνη. Οι Αθηναίοι, με αγγελιοφόρο τον Φειδιππίδη, ζήτησαν τη βοήθεια των Σπαρτιατών, οι οποίοι δεν την έστειλαν εγκαίρως. Στο κάλεσμα των Αθηναίων ανταποκρίθηκαν μόνο οι Πλαταιείς με 1.000 άνδρες. Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις πληροφορίες σχετικά με την δύναμη τόσο των Αθηναίων όσο και των Περσών. Όλες οι πηγές όμως συγκλίνουν στην αριθμητική υπεροχή των Περσών έναντι των Αθηναίων. Η σύγκρουση έγινε κοντά στον τύμβο, όπου βρισκόταν το περσικό στρατόπεδο. Οι πτέρυγες ήταν ενισχυμένες, ενώ το κέντρο, όπου αντιστοιχούσε το ισχυρότερο τμήμα του περσικού στρατού, ήταν ασθενές. Όπως είχε σχεδιαστεί, το ελληνικό κέντρο εξασθένησε, αλλά οι πτέρυγες αναπτύχθηκαν και περικύκλωσαν τους Πέρσες, που τελικά τράπηκαν σε φυγή. Κι ενώ εξακολουθούσε η μάχη γύρω από τα πλοία των Περσών, ο αγγελιοφόρος Φειδιππίδης έφυγε πεζός από τον Μαραθώνα για να φέρει τη χαρμόσυνη είδηση της νίκης στους Αθηναίους. Λέγεται ότι μόλις αναφώνησε «Νενικήκαμεν» έπεσε νεκρός. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Αθηναίοι έχασαν στη μάχη 192 άνδρες και οι Πλαταιείς 11, ενώ οι απώλειες των Περσών ανήλθαν σε 6.400 νεκρούς και 7 βυθισμένα πλοία ενώ άλλες πηγές δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Μετά την ήττα τους στο Μαραθώνα, οι Πέρσες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Ασία. Η νίκη αυτή διέλυσε τον μύθο του αήττητου των Περσών και αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων. Έδειξε την ανωτερότητα της ελληνικής πολεμικής τακτικής και ανέδειξε τη στρατιωτική μεγαλοφυΐα του Μιλτιάδη. Ανέδειξε την πόλη τους σε δεύτερη δύναμη στην Ελλάδα, μετά τη Σπάρτη και ανέκοψε την προσπάθεια παλινόρθωσης της τυραννίας στην Αθήνα. Επίσης, εξασφάλισε τον αναγκαίο χρόνο, ώστε οι Έλληνες να προετοιμαστούν για τη συνέχιση του αγώνα τους κατά των Περσών, διέσωσε τον πολιτισμό τους κι έσωσε την Ευρώπη από το βάρβαρο ασιατισμό της εποχής εκείνης. Εμπνευσμένος από τη διαδρομή του Φειδιππίδη είναι ο Μαραθώνιος δρόμος, που ως αγώνισμα δεν υπήρχε στην αρχαιότητα. Το Σπάρταθλον, ο ετήσιος διεθνής αγώνας υπερμαραθωνίου δρόμου 245,3 χιλιομέτρων, που διεξάγεται από το 1983 στη διαδρομή Αθήνα–Σπάρτη, αναβιώνει την πορεία του αγγελιοφόρου Φειδιππίδη, που εστάλη από τους Αθηναίους για να ζητήσει βοήθεια από τη Σπάρτη, λίγες ημέρες πριν από τη Μάχη του Μαραθώνα.

BATTLE OF MARATHON

The Battle of Marathon was a decisive battle which was fought in September 490 BC  because the Persian Army wanted to defeat the Greek city-states (Atheneas and Heretrians) that supported the uprisings in Ionia, against the  Persian Empire. The battle was the culmination of the first attempt by Persia, under King Darius I to subjugate Greece. The Greek army inflicted a crushing defeat on the more numerous Persians, marking a turning point in the Greco-Persian Wars. The battle took place in the plain of Marathon, between the Athenians and the Plataeans, led by Miltiades, and the Persians, led by Dati and Artaphernes. The Athenians had sent Phidippidis to Sparta to ask for help but their help did not arrive in time. Only the Plataeans responded to the Athenians’ call with 1,000 men.There is a great discrepancy regarding the size of both the Athenians and the Persians forces. But all sources converge on the numerical superiority of the Persians over the Athenians. The clash took place near the tomb, where the Persian camp was located. Miltiades weakened the center of his outnumbered force to strengthen its wings, causing confusion among the invading Persians. As planned, the wings deployed and surrounded the Persians, who eventually fled. And while the battle was still going on around the Persian ships, the messenger Phidippidis left Marathon on foot to announce the good news of victory to the Athenians. As soon as he exclaimed “Nenikikamen” (we won), he fell dead of exhaustion. According to Herodotus, the Athenians lost 192 men in the battle and the Plataeans 11, while the Persian losses amounted to 6,400 dead and 7 sunken ships, while other sources give different estimates. After their defeat at Marathon, the Persians were forced to return to Asia. This victory  prooved that the Persians were not invincible and boosted the Greeks self-belief. It demonstrated the superiority of Greek tactical warfare and highlighted the military genius of Miltiades. It made Athens the second military power in Greece, after Sparta and it prevented any attempt of tyranny restoration in Athens; The victory in Marathon secured the time necessary for the Greeks to prepare for the continuation of their struggle against the Persians; it saved their civilization and rescued Europe from the barbaric Asiaticism of that time. The modern Marathon run is Inspired by Phidippidis’ route from Marathon to Athens and it is a race which did not exist in antiquity. The Spartathlon, the annual 245.3 km international ultra-marathon race, which has been held since 1983 on the Athens-Sparta route, revives the route of the messenger Phidippidis, who was sent by the Athenians to ask for help from Sparta a few days before the Battle of Marathon.