ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΤΣΗΣ

Ο Νικόλαος Βότσης ήταν ανώτατος αξιωματικός του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που διατέλεσε ύπατος αρμοστής στη Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1877 και  πέθανε 1931. Απέκτησε τον χαρακτηρισμό «ο τελευταίος μπουρλοτιέρης», έπειτα από την ολοκληρωτική καταστροφή του τουρκικού θωρηκτού «Φετχί Μπουλέντ» το 1912. Ο τορπιλισμός του «Φετχί Μπουλέντ» ήταν η πρώτη μεγάλη ναυτική επιτυχία των Βαλκανικών Πολέμων και γιορτάστηκε με πανηγυρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης είχε εντολή να επιτηρεί την παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με το τορπιλοβόλο «Τ- 11», προκειμένου να μην επιχειρηθεί εκφόρτωση πολεμικών εφοδίων από τουρκικά πλοία στα μαχόμενα Οθωμανικά στρατεύματά τους στη Μακεδονία. Τη νύχτα της 18ης Οκτωβρίου, ο Βότσης αποφάσισε να εισέλθει με το «τορπιλοβόλο 11» στον Θερμαϊκό κόλπο και να βυθίσει το απαρχαιωμένο Τουρκικό θωρηκτό. Το εγχείρημα αυτό φαινόταν ακατόρθωτο, καθώς τα στενά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης φυλάσσονταν από το φρούριο του Καραμπουρνού, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με μεγάλου διαμετρήματος τηλεβόλα. Επιπλέον, τα νερά στο στόμιο του κόλπου ήταν αβαθή και ναρκοθετημένα, ενώ ένας μεγάλος προβολέας σάρωνε την περιοχή και επιτηρούσε άγρυπνα την είσοδο του λιμανιού. Ο Βότσης ενθαρρυμένος από έγκυρες πληροφορίες που του έδωσαν Έλληνες πεπειραμένοι ναυτικοί της περιοχής που γνώριζαν τα νερά (Νικόλας Βλαχόπουλος, Μιχάλης Κουφός) και με την καθοδήγηση των δύο ψαράδων από την Κατερίνη, που βρίσκονταν ανάμεσα στο πλήρωμα, κατάφερε αργά τη νύχτα να εισέλθει στο Θερμαϊκό χωρίς να γίνει αντιληπτός. Το Ελληνικό τορπιλοβόλο, υπό την καθοδήγηση του Βότση, πλησίασε το «Φετχί Μπουλέντ» και από απόσταση 150 μέτρων το έπληξε με τρεις παλαιού τύπου τορπίλες. Παρά την παλαιότητά τους, οι δύο από τις τρεις τορπίλες έπληξαν με μεγάλη ακρίβεια το παροπλισμένο τουρκικό θωρηκτό σε καίριο σημείο στην μέση του σκάφους προκαλώντας του ανεπανόρθωτες ζημιές. Η επιτυχία του Βότση, προανήγγειλε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό στρατό που επιτεύχθηκε λίγες μέρες μετά τον τορπιλισμό. Μετά την απελευθέρωση της πόλης, οι Ελληνικές Αρχές χρησιμοποίησαν το κατάρτι του «Φετχί Μπουλέντ» ως ιστό για την Ελληνική σημαία που υψώθηκε στον Λευκό Πύργο. Μετά από την επιτυχία του αυτή, ο Βότσης κυβέρνησε τα θωρηκτά “Κιλκίς” και “Λήμνος”. Την περίοδο 1921-1922, διατέλεσε Ύπατος Αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη. Προάχθηκε σε υποναύαρχο και αποστρατεύθηκε κατόπιν αιτήσεώς του το 1922.

[san-shmera/nikolaos-botsis, istorikathemata.com]

NIKOLAOS VOTSIS

Nikolaos Votsis was a senior officer of the Greek Navy who served as High Commissioner in Constantinople. He was born in Hydra in 1877 and died in 1931. He acquired the description ‘the last burglar’ after the total destruction of the Turkish battleship ‘Fethi Bulent’ in 1912. The torpedoing of the Fethi Bulent was the first great naval success of the Balkan Wars and was celebrated with jubilation throughout Greece. Lieutenant Nikolaos Votsis was ordered to guard the coastal zone of Katerini with the torpedo boat “T-11”, in order to prevent any attempt to unload war supplies from Turkish ships to their fighting Ottoman troops in Macedonia. On the night of 18 October, Votsis decided to enter the Thermaikos Gulf with “torpedo gun 11” and sink the obsolete Turkish battleship. This task seemed impossible, as the straits of the port of Thessaloniki were guarded by the fortress of Karambournos, which was equipped with large caliber telegraph guns. In addition, the waters at the mouth of the bay were shallow and mined, while a large searchlight scanned the area and kept a watchful eye on the entrance to the harbour. Votsis, encouraged by reliable information given to him by experienced Greek sailors of the area who knew the waters (Nikolas Vlahopoulos, Michalis Koufos) and with the guidance of the two fishermen from Katerini, who were among the crew, managed late at night to enter the Thermaikos without being detected. The Greek torpedo-boat, under the guidance of Votsi, approached the “Fethi Bulent” and from a distance of 150 metres hit it with three old-type torpedoes. Despite their antiquity, two of the three torpedoes hit the decommissioned Turkish battleship with great accuracy at a key point in the middle of the ship causing irreparable damage. Votsi’s success heralded the liberation of Thessaloniki from the Greek army, which was achieved a few days after the torpedoing. After the liberation of the city, the Greek authorities used the mast of the “Fethi Bulent” as a mast for the Greek flag that was raised on the White Tower. After this success, Votsis commanded the battleships “Kilkis” and “Lemnos”. In the period 1921-1922, he served as High Commissioner in Istanbul. He was promoted to Rear Admiral and retired at his request in 1922.