ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου έλαβε χώρα στις 8 Οκτωβρίου 1827. Κατά τη διάρκειά της, η οθωμανική και αιγυπτιακή αρμάδα καταστράφηκαν από συμμαχική βρετανική, γαλλική και ρωσική ναυτική δύναμη. Μετά την πτώση της Ακρόπολης το 1827, ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων (Ελληνική Επανάσταση) απειλούνταν με αποτυχία. Τότε η ευρωπαϊκή διπλωματία άλλαξε στάση και άρχισε να επεμβαίνει πιο δραστικά στο «ελληνικό ζήτημα». Στις 24 Ιουνίου 1827 υπογράφτηκε στο Λονδίνο, μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, Συνθήκη ειρήνευσης, που πρότεινε μεταξύ άλλων την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ρωσική πολεμική μοίρα θα έπλεε προς την Ελλάδα και θα δρούσε σε συνεργασία με την αντίστοιχη αγγλική και τη γαλλική, υπό το γενικό πρόσταγμα του Βρετανού ναυάρχου Εδουάρδου Κόδριγκτον (Edward Codrington), διοικητού της μοίρας της Μεσογείου. Στη Συνθήκη υπήρχε κι ένα μυστικό άρθρο, που προέβλεπε την επέμβαση των τριών δυνάμεων, εάν οι δύο εμπόλεμοι δεν δέχονταν τους όρους της σύμβασης. Σύμφωνα με αυτό, ο αγγλικός στόλος υπό τον αντιναύαρχο Κόδριγκτον, ο γαλλικός υπό τον υποναύαρχο Δεριγνύ και ο ρωσικός υπό τον υποναύαρχο Χέυδεν, κατέπλευσαν στην Πελοπόννησο για να επιβάλουν την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η ελληνική πλευρά δέχτηκε με προθυμία την πρόταση των τριών Συμμάχων, ενώ ο Σουλτάνος δυσανασχέτησε και απέκρουσε οποιαδήποτε επέμβαση στην επικράτειά του. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος, υπό τους Ταχίρ Πασά, Μουχαρέμ Μπέη και Μουσταφά Μπέη, πρόλαβε να προσορμισθεί στη λιμνοθάλασσα του Ναυαρίνου (σημερινή Πύλος), προτού προλάβει ο Δεριγνύ να τον εμποδίσει. Το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου τα πλοία του συμμαχικού στόλου άρχισαν να εισέρχονται στον κόλπο του Ναυαρίνου, με επικεφαλής την αγγλική ναυαρχίδα Ασία. Ο Κόδριγκτον, μη έχοντας άλλη λύση, έδωσε το παράγγελμα της επίθεσης. Παρά την αριθμητική υπεροχή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου και τη βοήθεια των πυροβολείων της Σφακτηρίας (το νησάκι που σχεδόν φράζει τον κόλπο του Ναυαρίνου), η ναυμαχία αμέσως έκλινε υπέρ του συμμαχικού στόλου, που είχε μεγαλύτερη δύναμη πυρός. Γύρω στις 6 το απόγευμα, η λιμνοθάλασσα είχε γεμίσει από τα κατεστραμμένα πλοία του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η ναυμαχία έληξε με πλήρη επικράτηση του συμμαχικού στόλου.

[historical-quest.com, sansimera.gr, armynow.gr]

BATTLE OF NAVARINO

On October 8th, 1827, the Battle of Navarino took place, during which the Ottoman and Egyptian armada was destroyed by an allied British, French and Russian naval force. After the fall of the Acropolis in 1827, the Revolution was threatened. Then European diplomacy changed its attitude and began to intervene more drastically in the “Greek cause”. On June 24th, 1827, a treaty was signed in London between England, France, and Russia, defining the terms of the Greek independence. A Russian war squadron was to sail to Greece, but it was to operate in cooperation with its English and French counterparts under the general command of the British admiral Edward Codrington, commander of the Mediterranean squadron. In the Treaty of London there was a secret article which provided for the intervention of the three powers if the two belligerents did not accept the terms of the treaty. According to this, the British fleet under Vice Admiral Codrington, the French fleet under Vice Admiral Derigny and the Russian fleet under Vice Admiral Heyden sailed to the Peloponnese to enforce a cessation of hostilities. The Greek side readily accepted the proposal of the three Allies, while the Sultan resented and repudiated any intervention in his territory. The Turkish-Egyptian fleet, under Tahir Pasha, Muharem Bey and Mustafa Bey, managed to land at the lagoon of Navarino (today’s Pylos) before Derigny could prevent it. At noon on  October 8th, the ships of the Allied fleet began to enter Navarino Bay, led by the British flagship Asia. Codrington, having no other option, gave the order to attack. Despite the numerical superiority of the Turkish-Egyptian fleet and the help of the artillery of the Sphakteria (the islet almost blocking Navarino Bay), the naval battle immediately tilted in favour of the Allied fleet, which had greater firepower. Around 6 p.m., the lagoon was filled with the wrecked ships of the Turkish-Egyptian fleet. The naval battle ended with a complete victory for the Allied fleet.