ΟΔΕΜΗΣΙΟ

Το Οδεμήσιο είναι μια περιοχή της επαρχίας της Σμύρνης, στην περιοχή του Αιγαίου στα δυτικά της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το όνομα της περιοχής που σήμερα ονομάζεται Ödemis στα τουρκικά. Σύμφωνα με ορισμένες απόψεις, το όνομα προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Ευδαίμον (Ευτυχία) ή Αδάμης (Μητέρα Θεά). Κατά την Οθωμανική κατοχή, η πόλη του Οδεμησίου αριθμούσε 3000 Έλληνες και στα 146 χωριά της, άλλες 4000 (κυρίως σε αυτά που είχαν αμιγή ελληνικό πληθυσμό). Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την καλλιέργεια της ελιάς, του βαμβακιού και του μεταξοσκώληκα. Στην πόλη υπήρχαν τέσσερα υπερσύγχρονα ατμοκίνητα εργοστάσια, που ασχολούνταν με την επεξεργασία των προϊόντων της ελιάς και του βαμβακιού, ενώ 140 μεγάλοι αργαλειοί ύφαιναν τα διεθνούς φήμης μεταξωτά τους. Το 1920, με τη Συνθήκη των Σεβρών, η περιοχή της Σμύρνης λάμβανε πενταετές ημιαυτόνομο καθεστώς υπό ελληνική διοίκηση (αρμοστεία), με την προοπτική, μετά το πέρας της πενταετίας, να αποφασίσουν με δημοψήφισμα οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής τον τρόπο διακυβέρνησής τους, δηλαδή αν θα αποτελούσαν κράτος αυτόνομο, ομόσπονδο ή αν θα αποτελούσαν ελληνική επαρχία, όπως η Κρήτη. Ωστόσο, μετά την ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1921-22 (μικρασιατική καταστροφή), οι Έλληνες εγκατέλειψαν το Οδεμήσιο, στις 3 Σεπτεμβρίου 1922 και πήραν το δρόμο της προσφυγιάς.

[odemis.bel.tr]

ODEMISIUM

Odemisium is a district of Izmir Province, in the Aegean region of western Turkey. There are many opinions about the name of the area now called Ödemis in Turkish. According to some opinions, the name comes from the Greek words Eudaimon (Eudhaimon (Eutycheia) or Adamis (Mother Goddess). During the Ottoman occupation, the town of Odemisi had 3000 Greeks and in its 146 villages, another 4000 (mostly in those with a pure Greek population). The inhabitants were engaged in the cultivation of olives, cotton and silkworms. There were four modern steam-powered factories in the town, processing olive and cotton products, and 140 large looms weaving their internationally renowned silks. In 1920, under the Treaty of Sevres, the Smyrna region was granted a five-year semi-autonomous status under Greek administration (commission), with the prospect that, at the end of the five-year period, the Greek inhabitants of the region would decide in a referendum how they would be governed, i.e. whether they would be an autonomous, federal state or a Greek province, like Crete. However, after the defeat of Greece in the Greek-Turkish war of 1921-22 (Asia Minor catastrophe), the Greeks left Odemisium on 3 September 1922 and came to Greece as refugees.

[odemis.bel.tr]