ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Οι Θερμοπύλες είναι ένα πέρασμα ανάμεσα σε βουνά και θάλασσα, στην σημερινή κεντρική Ελλάδα, που αποτέλεσε πεδίο πολλών μαχών της αρχαιότητας, με σπουδαιότερη εκείνη ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες, τον Αύγουστο του 480 π.Χ. Παρότι ήταν σημαντικά λιγότεροι σε αριθμό, οι Έλληνες κράτησαν το στενό πέρασμα για τρεις μέρες, με τον Σπαρτιάτη βασιλιά, Λεωνίδα, να δίνει την ύστατη μάχη, μαζί με μια μικρή δύναμη Σπαρτιατών και άλλων Ελλήνων οπλιτών. Τελικά, οι Πέρσες πήραν τον έλεγχο του Στενού, αλλά η ηρωική ήττα του Λεωνίδα θα αποκτούσε μυθικές διαστάσεις για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων και μέσα σε ένα έτος, η περσική εισβολή θα είχε αποκρουστεί στις μάχες της Σαλαμίνας και των Πλαταιών.

Η ηρωική στάση των Σπαρτιατών και των άλλων Ελλήνων οπλιτών στάθηκε έμπνευση για το γνωστό ποιήμα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη «Θερμοπύλες» το οποίο  επαινεί όσους θέτουν στη ζωή τους «Θερμοπύλες», όσους θέτουν δηλαδή κάποιον σημαντικό για εκείνους σκοπό και τον υπερασπίζονται μέχρι τέλους. Η μάχη των Θερμοπυλών ενέπνευσε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Μάικλ Φασμπέντερ  «300», ταινία η οποία αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στον κινηματογράφο.

Θερμοπύλες, Κ.Π. Καβάφης

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε..

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

THERMOPYLAE

Thermopylae is a mountain pass near the sea in northern Greece which was the site of several battles during the antiquity, the most famous being that between Persians and Greeks in August 480 BCE. Despite being greatly inferior in numbers, the Greeks held the narrow pass for three days, and led by the Spartan king Leonidas a small force of Spartans and other Greek hoplites fought the last battle. At the end, the Persians took control of the pass, but the heroic defeat of Leonidas would become a legend for later generations of Greeks, and within a year the Persian invasion would be stopped at the battles of Salamis and Plataea.

The heroic resistance of the Spartans and other Greek soldiers served as the inspiration for the famous poem “Thermopylae” by Konstantinos P. Cavafy, which praises those who set “Thermopylae” in their lives, i.e. those who set an important goal for themselves and defend it until the end. The Battle of Thermopylae also inspired Michael Fassbender’s film debut “300” which was one of the biggest box office hits in cinema.

Thermopylae , K.P. Kavafis

Honor to those who in the life they lead
define and guard a Thermopylae.
Never betraying what is right,
consistent and just in all they do
but showing pity also, and compassion;
generous when they are rich, and when they are poor,
still generous in small ways,
still helping as much as they can;
always speaking the truth,
yet without hating those who lie.

And even more honor is due to them
when they foresee (as many do foresee)
that in the end Ephialtis will make his appearance,
that the Medes will break through after all.