ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Γεώργιος Παπανικολάου ήταν διάσημος Έλληνας ιατρός, βιολόγος και ερευνητής. Ήταν πρωτοπόρος στην κυτταροπαθολογία και είναι περισσότερο γνωστός για τη μέθοδο πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, που φέρει το όνομά του («Τεστ Παπανικολάου» ή «Τεστ Παπ»). Ο κορυφαίος γιατρός με την παγκόσμια ακτινοβολία, γεννήθηκε στην Κύμη Ευβοίας το 1883 και πέθανε το 1962 στο Μαϊάμι της Φλώριδας. Τα παιδικά του χρόνια ο Γεώργιος τα πέρασε στην Κύμη, όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Κατόπιν οι γονείς του τον έστειλαν στην Αθήνα για να τελειώσει τις εγκύκλιες σπουδές. Μετά την αποπεράτωση των γυμνασιακών του σπουδών το 1898, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο του το 1904, σε ηλικία μόλις 21 ετών. Στη συνέχεια, το 1907, ο πατέρας του, τον έστειλε για ανώτερες σπουδές στη Γερμανία. Εκεί στράφηκε στον τομέα της Βιολογίας και της επιστημονικής έρευνας. Διέκοψε την παραμονή στο εξωτερικό για να συμμετάσχει στο Βαλκανικό πόλεμο του 1912 και, μετά τη λήξη του, μετανάστευσε μαζί με τη γυναίκα του στις ΗΠΑ. Οι δύσκολες συνθήκες λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν εκεί, είχαν αποτέλεσμα να εργαστούν και οι δυο σε ένα εμπορικό κατάστημα. Εκεί τον ανακάλυψε ο διάσημος γενετιστής Τ. Μόργκαν, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει στο έργο του τα πορίσματα της διδακτορικής διατριβής του νεαρού Παπανικολάου και μεσολάβησε για την πρόσληψή του στο παθολογοανατομικό εργαστήριο του Νοσοκομείου της Νέας Υόρκης. Από εκεί βρέθηκε στο ανατομικό εργαστήριο του ονομαστού πανεπιστημίου Κόρνελ και επιδόθηκε απερίσπαστος στο ερευνητικό του έργο. Το 1923 εφάρμοσε τη μέθοδό του σε γυναίκες, προς μελέτη των φυσιολογικών γεννητικών λειτουργιών και στη συνέχεια για τη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ο Παπανικολάου δεν πούλησε ποτέ την «πατέντα» της ανακάλυψης του αυτής, αντιθέτως την προσέφερε στην ανθρωπότητα αφιλοκερδώς. Προτάθηκε δύο φορές για το βραβείο Νόμπελ, αλλά η επιτροπή αρνήθηκε την πρόταση, αφού δεν μπορούσε να βραβεύσει μία μέθοδο για θεραπεία, αλλά την ανακάλυψή της. Το λάθος της επιτροπής, φυσικά, σήμερα γίνεται εύκολα αντιληπτό, αφού σύμφωνα με στατιστικές, μετά την εφαρμογή του τεστ Παπανικολάου, τα κρούσματα θανάτου λόγω καρκίνου της μήτρας μειώθηκαν κατά 70%. Μετά το θάνατο του, του απονεμήθηκε το Βραβείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το συγγραφικό έργο του Γεωργίου Παπανικολάου αποτελείται από 158 άρθρα και 5 συγγράμματα. Τα εν λόγω συγγράμματα, ιδιαιτέρως μάλιστα ο περίφημος Άτλας Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας, χάρη στη μεστότητα του κειμένου τους και την απαράμιλλη εικονογράφησή τους, αποτελούν βιβλία-σταθμούς όχι μόνο για τον κλάδο της κυτταρολογίας, αλλά και για ολόκληρη την ιατρική βιβλιογραφία του 20ού αιώνα.

[sansimera.gr, gpapanikolaou.gr]

GEORGIOS PAPANIKOLAOU

Georgios Papanikolaou was a famous Greek physician, biologist and researcher. He was a pioneer in cytopathology and is best known for the method for the early detection of cervical cancer that bears his name (“Papanicolaou Test” or “Pap smear Test”). The world’s leading radiation physician was born in Kymi, Evia in 1883 and died in 1962 in Miami, Florida. George spent his childhood in Kymi where he finished elementary school. Then his parents sent him to Athens to continue his mandatory studies. After completing high school, he enrolled at the Medical School of the University of Athens in 1898 and received his degree in 1904, at the age of 21. His father sent George in 1907 in Germany to continue his studies where he chose to focus on biology and scientific research. He returned from abroad to enlist to the Balkan War of 1912 and after the end he and his wife emigrated to the USA. They experienced economic hardship there which led them both to work in a shopping mall. While being there he was discovered by the famous geneticist of the time, T. Morgan, who had used the findings of the doctoral thesis of Papanikolaou in his work and thanks to him he was hired by the pathological anatomy laboratory of the New York Hospital. From there he jumped to the anatomical laboratory of the renowned Cornell University and devoted himself to his research work. In 1923 he applied his method to women, for the study of the normal genital functions and then for the diagnosis of cervical cancer. Papanicolaou never sold the “patent” of this discovery, but instead he offered it to humanity as a whole, free of charge. He was nominated twice for the Nobel Prize, but the committee refused the nomination, since they could not give the award to a method for a cure, but only to its discovery. The committee’s mistake, of course, is nowadays easy to see, since according to statistics, the number of deaths due to uterine cancer has fallen by 70% since the application of the Papanicolaou test. After his death, he was awarded the United Nations Prize. George Papanikolaou’s research work consists of 158 articles and 5 papers. These writings, especially his famous Atlas of Exfoliative Cytology, are considered landmark books not only for the field of cytology but also for the entire medical literature of the 20th century, thanks to the accuracy of the text and the excellent illustrations.