ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Ο Νικόλαος Πλαστήρας αποτελεί σημαντική μορφή στην στρατιωτική και πολιτική ιστορία της χώρας. Χαρακτηρίστηκε από τους μελετητές της ιστορίας ως ένας γνήσιος πατριώτης, αξιοκρατικός και ανεξάρτητο πνεύμα. Γεννημένος το 1883, με καταγωγή από την Καρδίτσα, ο Πλαστήρας αποφοίτησε το 1912 από τη σχολή Υπαξιωματικών της Κέρκυρας με το βαθμό του ανθυπολοχαγού. Από τότε και για τέσσερις δεκαετίες κέρδιζε βαθμούς, χάρη στις εξαιρετικές επιχειρήσεων του στα πεδία των μαχών. Στη μάχη των Γιαννιτσών το 1912, διέπρεψε πολεμώντας έφιππος, ώστε να βλέπει καλύτερα το πεδίο της μάχης και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Από τότε απέκτησε το προσωνύμιο Μαύρος Καβαλάρης. Ο Πλαστήρας, 36 χρονών προήχθη συνταγματάρχης. Συμμετείχε εκτός από τους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, στην εκστρατεία στην Ουκρανία εναντίον των Μπολσεβίκων και στην Μικρασιατική εκστρατεία. Επιπλέον είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση, καθώς ίδρυσε πολλά ιδρύματα για τα ορφανά του πολέμου και ο ίδιος υιοθέτησε 5 παιδιά που βρήκε στα πεδία των μαχών. Μετά την ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο των ετών 1921-22 (Μικρασιατική καταστροφή), ξεκίνησε η δραστική παρέμβαση του στην πολιτική εξουσία. Ανέτρεψε με κίνημα την αντιβενιζελική κυβέρνηση και σχημάτισε επαναστατική κυβέρνηση, η οποία προχώρησε σε αναδιοργάνωση του στρατού, περίθαλψη των προσφύγων, αναδιανομή των γαιών και τη δίκη των υπευθύνων για την Καταστροφή (δίκη των έξι). Κατόπιν της τιμητικής αποστράτευσης του, θα δράσει στο παρασκήνιο ως ανεπιθύμητος από τη δικτατορία του Μεταξά (1936-1940). Μεταπολεμικά, το 1944, κλήθηκε να αναλάβει την κυβέρνηση ως προσωπικότητα ευρείας αποδοχής. Με τη λήξη του Εμφυλίου, πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή ως αρχηγός της Εθνικής Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ), με σύνθημα τη λέξη «Αλλαγή». Πέθανε στην Αθήνα, στις 26 Ιουλίου 1953, χωρίς ποτέ να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία, καθώς έδωσε τα πάντα υπέρ της πατρίδας.

[mixanitouxronou.gr, sansimera.gr]

NIKOLAOS PLASTIRAS

Nikolaos Plastiras is an important figure in the military and political history of the country. He was characterized by scholars of history as a genuine patriot, a meritocratic and independent spirit. Born in 1883, he hails from Karditsa, Plastiras graduated in 1912 from the Corfu Non-Commisioned Officer Academy with the rank of second lieutenant. Since then and for four decades he earned higher ranks due to his excellent operations on the battlefields. In the Battle of Yanitsa in 1912 he excelled by fighting on horseback so that he could see the battlefield better and make the right decisions. After that battle he acquired the nickname Black Rider. At the age of 36, Plastiras was promoted to colonel and participated in the Balkan Wars, World War I, the military campaign in Ukraine against the Bolsheviks and the Asia Minor war. He is also known for his philanthropic activities as he founded several orphanages for war orphans and he himself adopted 5 children he found on the battlefields. Ηis drastic intervention in political scene began after the decisive defeat in Asia Minor. He overthrew the government and formed a revolutionary government, taking over the trial of the six, the reorganization of the army, the care of refugees and the redistribution of land. After his honorable demobilization he will act behind the scenes due to his being unwelcome as a Venizelist in Metaxas’ dictatorship. He returned after the war and in 1944 he was invited to take over as a prime minister as a widely accepted personality. At the end of the Civil War, he was a protagonist in political life as leader of the National Progressive Center Union (EPEK) under the slogan “Change”. Plastiras died in Athens on July 26th, 1953, without ever having acquired any assets as he gave everything for his country.