ΠΛΑΤΩΝ

Ο Πλάτωνας αποτελεί μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες προσωπικότητες. Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος υπήρξε ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 427 π.Χ., γνώρισε τον Σωκράτη 20 χρονών και έμεινε κοντά του μέχρι το θάνατο του. Μάλιστα κατέγραψε την ακριβή απολογία στη δίκη του δασκάλου του, τη γνωστή Απολογία του Σωκράτη, όταν αυτός κατηγορήθηκε ότι διαφθείρει τους νέους και ότι διακηρύττει καινά δαιμόνια, δηλαδή άλλους καινούργιους θεούς. Μετά το θάνατο του Σωκράτη το 399 π.Χ., ταξίδεψε στην Αίγυπτο, την Κυρήνη, τον Τάραντα, τη Σικελία και μετά από πολλές ταλαιπωρίες και κινδύνους επέστρεψε στην Αθήνα, αγόρασε ένα μεγάλο οικόπεδο κι εκεί ίδρυσε φιλοσοφική σχολή, την Ακαδημία, που βρισκόταν περίπου ένα μίλι έξω από τα τείχη. Το όνομα της σχολής δανείστηκε από τον αττικό ήρωα Ακάδημο, (387 π.Χ.). Η περίφημη αυτή σχολή λειτούργησε σχεδόν για μια χιλιετία, μέχρι να τη κλείσει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός στα 529 μ.Χ. Όταν ίδρυσε την Ακαδημία ο Πλάτωνας, νέοι απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας ήρθαν κοντά του, καθώς είχε ήδη αποκτήσει φήμη. Τότε άρχισε να γράφει τα έργα του, παρουσιάζοντας τη δική του φιλοσοφία, που ήταν βασισμένη στην εύρεση της απόλυτης γνώσης και της μίας και μοναδικής αλήθειας. Τότε θα διατυπώσει και τη περίφημη θεωρία του: τη Θεωρία των ιδεών. Τα έργα του είναι 36, έχουν σωθεί ολόκληρα και έχουν όλα τη μορφή διαλόγου. Οι διάλογοί του επιγράφονται με το όνομα κάποιου από τα διαλεγόμενα πρόσωπα. Τρεις μόνο διάλογοι, το “Συμπόσιο”, η “Πολιτεία” κι οι “Νόμοι” τιτλοφορούνται από το περιεχόμενό τους. Το έργο του Πλάτωνα άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι και σήμερα. Ο Πλάτωνας πέθανε στην Αθήνα ήσυχα, σε ηλικία 81 ετών. Σήμερα, διαβάζοντας τα έργα του, διακρίνουμε τα αποφθέγματα του, που μας παραδίδουν μαθήματα για τη ζωή και τις αξίες: “Είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος εάν πρώτα δεν βελτιωθεί ο άνθρωπος”.

[peri-grafis.net, sansimera.gr, greek-language.gr]

PLATO

Plato is one of the world’s leading personalities. He was an Athenian philosopher during the Classical period in Ancient Greece, founder of the Platonist school of thought and the Academy, the first institution of higher learning in the Western world. The ancient Greek philosopher was the most famous student of Socrates and the teacher of Aristotle. Born in Athens in 427 BC, he met Socrates at the age of 20 and stayed with him until his death. He even recorded the exact apology at his teacher’s trial, the famous Apology of Socrates, when he was accused of corrupting the young and proclaiming new demons, i.e. other new gods. After Socrates’ death in 399 B.C. he made journeys to Egypt, Cyrene, Taranto, Sicily and after many hardships and dangers he returned to Athens and bought a large plot of land and there founded a philosophical school, the Academy, which was located about a mile outside the walls and borrowed its name from the Attic hero Acadimus, (387 B.C.). This famous school operated for almost a millennium, until it was closed by the emperor Justinian in 529 AD. When he founded the Academy, young people from all parts of Greece came to him as it had already gained a great reputation. He then began to write his works presenting his own philosophy. His most famous contribution is the theory of Forms known by pure reason. There are 36 of his works, all of which have survived in their entirety and all of which are in the form of a dialogue. His dialogues are inscribed with the name of one of the persons chosen. Only three dialogues, the “Symposium”, the “Politeia” and the “Nomoi” are titled by their contents. Plato’s work has had a huge influence on ancient Greek philosophy and, more generally, on the Western philosophical tradition to this day. Plato died quietly in Athens at the age of 81, and today, reading his works, we can discern his quotations, delivering lessons on life and values: “It is impossible to improve the world unless man is improved first”.