Ο Ι. Ναός Αγίου Παύλου στο κτήμα της Φ.Α.Α.Θ. το 1922. Ανοικοδομήθηκε σε σχέδια του Αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη

Ι.Ν. Αγίου Παύλου

Η Θεσσαλονίκη είναι από τα πρώτα κέντρα του χριστιανισμού. Ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την πόλη και δημιούργησε τη δεύτερη χριστιανική εκκλησία στην Ευρώπη. Μάλιστα, απέστειλε δύο Επιστολές προς τους Θεσσαλονικείς που είναι και τα πρώτα δύο γραπτά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μέχρι τις αρχές του 1950 η εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των κατοίκων του συνοικισμού του Αγίου Παύλου πραγματοποιούνταν στο μικρό ναϊδριο του Αγίου Παύλου, αλλά κυρίως στους ναούς των Αγίων Αναργύρων, την Αχειροποίητο, τον Άγιο Αθανάσιο, την Υπαπαντή και αλλού.

Church of Saint Paul

Thessaloniki is one of the first centers of Christianity. Apostle Paul visited the city and established here the second Christian church in Europe. In fact, he sent two Epistles to the Thessalonians which form the first two written texts of the New Testament. Until the early 1950s, the residents of the settlement of Agios Pavlos (St. Paul) performed their religious duties in the small church of Agios Pavlos, but mainly in the churches of Agioi Anargyroi, Acheiropoietos, Agios Athanasios, Ipapanti and elsewhere.

Από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kataprasino-ktima-me-theakentro
Από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kataprasino-ktima-me-theakentro
Από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kataprasino-ktima-me-theakentro
Από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kataprasino-ktima-me-theakentro

Ι.Ν. Αγίου Παύλου

Το Ναϊδριο του Αποστόλου Παύλου

Στις 3 Μαΐου του 1920, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη, σχεδιαστή μεταξύ άλλων και του Παπάφειου Ορανοτροφείου, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Ναϊδρίου προς τιμήν του «άοικου» επί αιώνες στη Θεσσαλονίκη Αγίου Παύλου. Τον χώρο όπου χτίστηκε το Ναΐδριο, το Αγίασμα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή εκτός των ανατολικών τειχών κατέχει η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» από το 1875, μετά από την παραχώρηση από την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα του δικαιώματος για ίδρυση και λειτουργία ορθόδοξων κοιμητηρίων. Ο θεμέλιος λίθος του ναού τέθηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, ενώ τα εγκαίνια του πραγματοποιήθηκαν δύο χρόνια αργότερα, στις 10 Απριλίου 1922, παρουσία των αρχών και πλήθους. Παράλληλα με τις εργασίες ανέγερσης του ναού, άρχισε και ο εξωραϊσμός της ευρύτερης περιοχής, με συστηματική δενδροφύτευση με δενδρύλλια που απέστειλε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Church of Saint Paul

The Chapel of Apostle Paul

On May 3, 1920, according to the plans of the architect Xenophon Peonidis, designer of, among others, the Papafio Orphanage, the foundation of the chapel was laid in honour of Saint Paul, who was left for centuries in Thessaloniki without a church. The area of the chapel and the wider area outside the eastern walls had been granted since 1875 by the Greek community to the Philoptochos Brotherhood of Thessaloniki in order to be used as Orthodox cemeteries. The building of the church was started by Metropolitan Gennadios of Thessaloniki, while its inauguration took place two years later, on 10 April 1922, in the presence of the authorities and a large crowd. Along with the construction of the church, the landscaping of the wider area began, with systematic tree planting with saplings sent by the American Agricultural School.

Το Αγίασμα του Αποστόλου Παύλου πριν το 2013. Από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kataprasino-ktima-me-theakentro
Το Αγίασμα του Αποστόλου Παύλου πριν το 2013. Από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kataprasino-ktima-me-theakentro
Το Αγίασμα του Αποστόλου Παύλου μετά το 2013. Από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kataprasino-ktima-me-theakentro
Το Αγίασμα του Αποστόλου Παύλου μετά το 2013. Από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kataprasino-ktima-me-theakentro

Ι.Ν. Αγίου Παύλου

Το αγίασμα του Αγίου Παύλου

Σύμφωνα με τον ιστορικό Μιχαήλ-Χατζή Ιωάννου στο έργο του Αστυγραφία Θεσσαλονίκης: «Αι επισημότεραι ιεραί πηγαί της Θεσσαλονίκης εισίν έξω του τείχους. Τούτων πρωτεύει η του Αγίου Παύλου κειμένη εις το ανατολικόν μέρος». Κατά την εκκλησιαστική παράδοση ο Άγιος Παύλος, γνωστός και ως Απόστολος των Εθνών έτυχε θερμότατης υποδοχής από τους Θεσσαλονικείς ως ο πρώτος που κήρυξε τον λόγο του Θεού στην πόλη, ωστόσο κατηγορούμενος από μερίδα των Ιουδαίων για υπονόμευση της Ρωμαϊκής εξουσίας, καταδιώχτηκε και τράπηκε σε φυγή. Κατά την έξοδό του, σύμφωνα με την παράδοση, κατευθυνόμενος ανατολικά αναπαύθηκε στις πλαγιές του Κέδρινου Λόφου, όπου δροσίστηκε από το νερό της πηγής που υπήρχε εκεί και σήμερα βρίσκεται στον παράπλευρο χώρο του ναού, ιδιοκτησία της Φιλοπτώχου Αδερφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης. Έκτοτε θεωρείται ως ένα από τα Αγιάσματα της εκκλησίας με την παλαιότερη μαρτυρία να ανάγεται στο έτος 1672 σε μια συνοδική πράξη του Μελετίου. Στην αρχική του μορφή δεν ήταν παρά ένα σπηλαιώδες όρυγμα σε κάποιο βράχο σε μια έρημη και ακατοίκητη περιοχή, χώρο παλαιών κοιμητηρίων. Ωστόσο με τα χρόνια τροποποιήθηκε σημαντικά με ποικίλες εξωραϊστικές παρεμβάσεις, ώστε να φτάσει στη σημερινή του μορφή. Σύμφωνα με την παράδοση, στα χρόνια της Οθωμανικής διοίκησης, οι πιστοί προσέρχονταν κάθε Δευτέρα στο αγίασμα με τους ιερείς να αναπέμπουν ευχές ενισχύοντας την πίστη των πατέρων τους.

Church of Saint Paul

The holy water of St. Paul

According to the historian Michael-Hatzis Ioannou in his work “Astigraphia of Thessaloniki” (study of urban history): “The most solemn holy places of Thessaloniki are outside the wall. The most important of these is the church of Saint Paul, located in the eastern part”. According to the ecclesiastical tradition, St Paul, also known as the Apostle of the Nations, was warmly welcomed by the Thessalonians as the first to preach the word of God in the city. However, he was accused by some of the Jews of undermining the Roman authority. After that, he was persecuted and subsequently fled the city. According to tradition, on his way out, heading east, he rested on the slopes of the Kendrinos Lofos (Kendrinos Hill), where he drunk water from the spring that existed there and is currently located on the side of the church, owned by the Philoptochos Brotherhood of Thessaloniki. Since then it is considered by the Greek Orthodox Church as a Holy water source. The earliest testimony we have is dating back to the year 1672 in a synodal act of Meletius. In its original form it was nothing more than a cavernous trench in a rock located in a deserted and uninhabited area, at the place of old cemeteries. However, in the course of the years it has been significantly modified with various landscaping interventions until it took the form it has today. According to tradition, during the years of the Ottoman rule, the faithful came to the sanctuary every Monday and the priests were reciting blessings to strengthen their faith.

Εσωτερικό του ενοριακού Ναού. 
Από: https://www.thessalonikitourism.gr/index.php/el/component/k2/item/331-church-of-saint-paul-the-apostle
Εσωτερικό του ενοριακού Ναού. Από: https://www.thessalonikitourism.gr/index.php/el/component/k2/item/331-church-of-saint-paul-the-apostle
Εξωτερική όψη του ενοριακού Ναού. 
Από: https://www.thessalonikitourism.gr/index.php/el/component/k2/item/331-church-of-saint-paul-the-apostle
Εξωτερική όψη του ενοριακού Ναού. Από: https://www.thessalonikitourism.gr/index.php/el/component/k2/item/331-church-of-saint-paul-the-apostle

Ι.Ν. Αγίου Παύλου

Το 1953, με πρωτοβουλία των κατοίκων συνεπικουρούμενων από τις τοπικές αρχές, επικεφαλής των οποίων ήταν ο τότε πρόεδρος Διονύσης Σολωμός, χτίστηκε η εκκλησία του Αγίου Παύλου, ως ενοριακού ναού που ανήκε στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Με το πέρασμα του χρόνου και την αύξηση του δυναμικού της κοινότητας άρχισε μια νέα προσπάθεια για το κτίσιμο μιας καινούριας, μεγαλύτερης εκκλησίας στην περιοχή αν και κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο λόγω έλλειψης χώρου. Τελικά η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης παραχώρησε διά δωρεάς οικόπεδο εκτάσεως 4.300 τ.μ., πάνω στο οποίο ανεγέρθη ο σημερινός ενοριακός ναός του Αγίου Παύλου.

[ΠΗΓΗ: Κ. Νίγδελη (2016), Δήμος Νεάπολης-Συκεών «Ο μεγάλος Καλλικρατικός Δήμος»]

Church of Saint Paul

In 1953, on the initiative of the residents, assisted by the local authorities, headed by the then president Dionysis Solomos, the church of Saint Paul was built as a parish church belonging to the Metropolis of Thessaloniki. After a couple of years, following the growth of the community, a new effort began in order to build a new, larger church in the area, although this was impossible due to the lack of space. Eventually the Philoptochos Brotherhood  of Thessaloniki offered a plot of land of 4,300 square meters, where the new church of St. Paul was built.

[SOURCE: K. Nigdeli (2016), Municipality of Neapoli-Sykies “The great Kallikratis Municipality“]