ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

Ο Ιορδάνης Σαπουντζόγλου ήταν από τους πρώτους κατοίκους που εγκαταστάθηκαν στην κοινότητα Συκεών μετά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας συνέπεια της Σύμβασης Ανταλλαγής πληθυσμών της Λωζάννης του 1923 που υπογράφηκε μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1921-22 (Μικρασιατική Καταστροφή). Μεγάλο μέρος του ελληνισμού που διαβιούσε επί αιώνες στη Μ. Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη (σήμερα κομμάτι της Βουλγαρίας) ξεριζώθηκε και πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε από τους κύριους προορισμούς εγκατάστασης των προσφύγων. Ο Σαπουντζόγλου ανέπτυξε πλούσια δράση στα κοινά ενώ υπήρξε μέλος της αντίστασης κατά τη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κατοχής την περίοδο 1940-1944. Το όνομά του δόθηκε τιμητικά με την Απόφαση 205/03.09.87 στην πρώην Οδό Ανωνύμου Τομέα Τειχών (Κ. Νίγδελη, Μ. Νίγδελη, Οι Δρόμοι μας, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών).

IORDANIS SAPOUNTZOGLOU

Jordan Sapountzoglou was one of the first residents who settled in the community of Sykιes after the compulsory population exchange between Greece and Turkey as a consequence of the Lausanne Population Exchange Convention of 1923 signed after the Greek-Turkish war of 1921-22 (Asia Minor Catastrophe). A large part of the Greek population that had lived for centuries in Central Asia, Pontus and Eastern Thrace (today part of Bulgaria) was uprooted and fled the country. Thessaloniki was one of the main destinations for refugees. Sapountzoglou was actively involved in the community and was a member of the resistance during the German-Italian occupation in 1940-1944. His name was given to the former Street of the Anonymous Walls so as to honor him (Resolution 205/03.09.87).