ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ο Σπάρτακος ήταν επαναστάτης θρακικής καταγωγής που ηγήθηκε μεγάλης επανάστασης δούλων και άλλων κοινωνικώς καταπιεσμένων ατόμων εναντίον των Ρωμαίων το 73 με 71 π.Χ. Η επανάσταση του Σπάρτακου είναι μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες εξεγέρσεις της αρχαιότητας. Έπειτα πολλοί χρησιμοποίησαν και το όνομα του Σπάρτακου για να δηλώσουν τη ριζοσπαστικότητα των ενεργειών τους. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, ο Σπάρτακος ήταν αριστοκρατικής καταγωγής, επειδή αρκετοί Θράκες βασιλείς έφεραν το όνομα Σπάρτακος ή Σπάρτοκος. Στην πόλη της Καπύης βρίσκονταν πολλοί μονομάχοι. Από αυτούς 200 ήταν σκλάβοι, μεταξύ των οποίων και ο Σπάρτακος. Αμφίβολο παραμένει το πώς βρέθηκε στην κατάσταση του μονομάχου. Αρχικά οι μονομάχοι κατέστρωσαν ένα σχέδιο απόδρασης που όμως διέρρευσε. Ωστόσο μερικές δεκάδες κατάφεραν να δραπετεύσουν (73 π.Χ.). Ο Σπάρτακος αναδείχθηκε σε αρχηγό τους, ενώ από τους υπόλοιπους ξεχώρισαν οι Γαλάτες Κρίξος και Οινόμαος. Ο αριθμός των επαναστατών άρχισε να μεγαλώνει καθώς στις τάξεις τους προσχωρούσαν δούλοι, άποροι και κατατρεγμένοι, μεταξύ αυτών και πλήθος γυναικόπαιδων. Ο Σπάρτακος και οι μονομάχοι-σύντροφοί του ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους οπαδούς τους. Η τελική μάχη έγινε στα Βασιλικάτα Λουκανίας. Το πτώμα του Σπάρτακου δεν βρέθηκε και δεν αναγνωρίσθηκε ποτέ. Συνελήφθησαν περίπου 6.000 επαναστάτες, οι οποίοι και σταυρώθηκαν κατά μήκος της Αππίας Οδού. Οι σταυροί τους, με τα αποσυντεθειμένα πτώματα «κοσμούσαν» για πολύ μεγάλο διάστημα την μεγάλη ρωμαϊκή οδό, προς παραδειγματισμό. Η επανάσταση του Σπάρτακου θεωρείται η μεγαλύτερη επανάσταση δούλων της ρωμαϊκής Ιστορίας. Αν και εν τέλει πνίγηκε στο αίμα, η έκταση που έλαβε και η αναστάτωση που προκάλεσε, προβλημάτισε τη ρωμαϊκή άρχουσα τάξη που έλαβε κάποια μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Γνωστή επίσης είναι η επική χολιγουντιανή ταινία “Σπάρτακος” (1960) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Η ταινία αποτελεί μεταφορά στην μεγάλη οθόνη του ομώνυμου ιστορικού μυθιστορήματος του Αμερικανού συγγραφέα Χάουαρντ Φαστ.

[terrapapers.com]

SPARTACUS

Spartacus was a revolutionist of Thracian origin who led a great revolt of slaves and other socially oppressed people against the Romans in 73-71 BC. Spartacus’ revolution is one of the largest and most massive revolts of antiquity. Afterwards many also used the name of Spartacus to denote the radicalism of their actions.  It is reported according to sources that the leader of the slaves was of aristocratic origin because several Thracian kings bore the name Spartacus or Spartocus. It also remains doubtful how he came to be in the gladiator’s condition. There were many gladiators in the city of Kapyis, of which 200 slaves, including Spartacus, devised a plan of escape that was leaked out. However, a few dozen gladiators managed to escape (73 B.C.) Spartacus emerged as their leader, while among the rest, the Galatians Crixus and Oenomaus stood out. The number of the rebels began to grow as slaves, paupers and any other oppressed, including many women and children, joined their ranks. Spartacus and his gladiatorial companions took it upon themselves to train their followers. The final battle was fought at Basilicata Lucania. His body was never identified and never found. Some 6,000 rebels were arrested and crucified along the Appian Way. Their crosses, with their decomposing corpses, “adorned” the great Roman road for a very long period of time, as an example to avoid. Spartacus’ revolt is considered the greatest slave revolt in Roman history. Although it was eventually drowned in blood, the extent of the event and the upheaval it caused troubled the Roman ruling class, which took steps to prevent similar situations in the future. Well known is Stanley Kubrick’s epic Hollywood film ‘Spartacus’ (1960). The film is a big-screen adaptation of the historical novel of the same name by American author Howard Fast.