ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός και με το όνομα Απόστολος των Εθνών, κήρυξε τη διδασκαλία του Ιησού πέρα από τα όρια του Ιουδαϊσμού. Γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας αρχές του 1ου αιώνα (5-15 μ.Χ.) με το όνομα Σαούλ και θανατώθηκε στη Ρώμη στις 66-68 μ.Χ. Πιθανόν το όνομα του είναι λατινικό και έχει τις ρίζες του στο επίθετο paulus που σημαίνει “μικρός ή ταπεινός”. Στη δύση είναι γνωστός ως Άγιος Παύλος και γιορτάζεται στις 29 Ιουνίου. Ήταν Απόστολος και συγγραφέας των μισών βιβλίων περίπου της Καινής Διαθήκης. Πριν γίνει Χριστιανός δίωκε με ζήλο τους Χριστιανούς στην Ιουδαία και στη Δαμασκό, με σκοπό να δικαστούν όταν φτάσουν στην Ιερουσαλήμ. Πίστεψε στον Χριστό κατόπιν οράματος στο οποίο Αυτός του φανερώθηκε «εν δόξη», δηλαδή είδε φως από τον ουρανό και άκουσε τη φωνή Του. Έκανε πολλές Αποστολικές περιοδείες και κατά τη δεύτερη  του περιοδεία πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και στους Φιλίππους, ιδρύοντας την πρώτη Ευρωπαϊκή Εκκλησία. Μάλιστα, απέστειλε δύο Επιστολές προς τους Θεσσαλονικείς που είναι και τα πρώτα δύο γραπτά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Έπειτα μετέβη στην Αθήνα, όπου μίλησε στην Πνύκα και αναφέρθηκε στο βωμό του Άγνωστου Θεού, τον οποίο υποστήριξε ότι πρεσβεύει. Χιλιάδες χρόνια μετά στη Θεσσαλονίκη, μία από τις περιοχές που εγκαταστάθηκαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1921-1922 (μικρασιατική καταστροφή) ονομάστηκε Άγιος Παύλος και αποτέλεσε για χρόνια συνοικία μαζί με την Ευαγγελίστρια. Σήμερα διοικητικά υπάγονται στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών. Μετά  την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, κτίστηκε ναός στη μνήμη του στην περιοχή που λέγεται ότι έμεινε, αλλά αναγκάστηκε λόγω διωγμών να εγκαταλείψει γρήγορα.

[religiousgreece.gr, Π.Σαββαΐδης, «Χαρτογραφώντας τους προσφυγικούς συνοικισμούς στη Θεσ/νικη κατά τα πρώτα 30 χρόνια του 20ου αιώνα» (docplayer.gr)]

APOSTLE PAUL

The Apostle Paul, also known as the Apostle to the Gentiles, preached the teachings of Jesus beyond the boundaries of Judaism. He was born in Tarsus in Cilicia in the early 1st century (5-15 AD) under the name Saul and was killed in Rome in 66-68 AD. The name is probably Latin and has its roots in the adjective paulus meaning “small or humble”. In the West he is known as Saint Paul and is celebrated on 29 June. He was an Apostle and author of about half of the books of the New Testament. Before becoming a Christian, he zealously persecuted Christians in Judea and Damascus. He believed in Christ after having experienced a vision of the ascended Jesus which, according to the account in the Book of Acts, it took place on the road to Damascus. The account says that “He fell to the ground and heard a voice saying to him, ‘Saul, Saul, why do you persecute me?’ He asked, ‘Who are you, Lord?’ The reply came, ‘I am Jesus, whom you are persecuting’.” He made many missionary journeys and during his second one he passed through Thessaloniκι, Veria and Philippi where he founded the first European Church. In fact, he sent two Epistles to the Thessalonians which form the first two written texts of the New Testament. He then went to Athens where he spoke at the Pnyx and referred to the altar of the Unknown God whom he claimed to represent. Thousands of years later in Thessaloniki, the area where the Asia Minor refugees settled after the greek-turkish war of 1921-1922 (Minor Asia catastrophe) was named Agios Pavlos. After the liberation of Thessaloniki, a church was built in Apostle Paul’s memory in the area, where he is said to have stayed but was forced to leave quickly due to persecution.