ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Ο Θουκυδίδης του Ολόρου ο Αλιμούσιος ήταν Έλληνας ιστορικός και ο πρώτος που παρουσίασε την επιστημονική ιστοριογραφία μέσω της αλήθειας των γεγονότων και της αναζήτησης των αιτιών. Κατέγραψε τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404). Σαν κριτικός ιστορικός, αποδίδει τα αίτια του πολέμου όχι στους θεούς, όπως ο Ηρόδοτος, αλλά σε φυσικά αίτια, όπως τη φιλοδοξία των ανθρώπων. Για παράδειγμα στο πρώτο βιβλίο, την “Αρχαιολογία”, αναλύει την ισχύ των Αθηναίων, η οποία ήταν η αληθινή πρόφαση που οδήγησε σε πόλεμο Αθήνα και Σπάρτη. Ο Θουκυδίδης έζησε περίπου το 460 π.Χ. με 399 π.Χ. και το 424 π.Χ. εκλέχθηκε στρατηγός σε μια εκστρατεία στη Θάσο και τη Θράκη. Επειδή απέτυχε στην εκστρατεία αυτή που τελείωσε με νίκη του αντιπάλου του Βρασίδας στην Αμφίπολη, κατηγορήθηκε για προδοσία και καταδικάσθηκε σε θάνατο. Διέφυγε όμως την εκτέλεση, εγκαταλείποντας την πατρίδα του, και αυτοεξορίστηκε επί είκοσι έτη. Η φυγή αυτή ωφέλησε την ιστορία των γραμμάτων, γιατί ο εξόριστος Θουκυδίδης βρήκε καιρό να περιηγηθεί τόπους που είχαν γίνει το θέατρο του πολέμου και, εντελώς απερίσπαστος, να τους μελετήσει. Η διαίρεση του έργου του σε 8 βιβλία καθώς και η ονομασία ανήκει σε μεταγενέστερους μελετητές. Από το έργο του έχουν ξεχωρίσει πολλά αποφθέγματα όπως: Στα γηρατειά δεν ευχαριστεί τον άνθρωπο τόσο το κέρδος όσο η τιμή. Θουκυδίδης, Ιστορίαι 2.44-2.45

[A. Geoffrey Woodhead, Thucydides on the Nature of Power, Albin Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, mousa.gr]

THUCYDIDES

Thucydides of Holorus, the Alimousios was a Greek historian and general. He was the first to present scientific historiography through the truth of events and the search for causes. He recorded the events of the Peloponnesian War (431-404). He also has been called the father of the school of political realism. As a critical historian, he attributed the causes of the war not to the gods, as Herodotus did, but to natural causes such as human ambition. For exemple, in his first book Archaeology he analyses the power of the Athenians, which was the real pretext that led to the war between Athens and Sparta. He lived around 460 BC to 399 BC and in 424 was elected general in a campaign in Thassos and Thrace. Because he failed in this campaign and was defeated by Brasidas at Amphipolis, he was accused of treason and sentenced to death. But he escaped execution, leaving his homeland, and went into self-exile for twenty years. Once exiled, Thucydides was able to dedicate himself to full-time history writing and research, including many fact-finding trips. After his death, Thucydides’s History was subdivided into eight books: its modern title is the History of the Peloponnesian War. This subdivision was most likely made by librarians and archivists, themselves being historians and scholars, most likely working in the Library of Alexandria. Many quotations have been singled out in his work.

“An old age man is not so much pleased with gain as with honor”.

Thucydides, Histories 2.44-2.45