ΤΡΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο Αντώνιος Τρανός ήταν από τους πρώτους κατοίκους-πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στις Συκιές μετά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας συνέπεια της Σύμβασης Ανταλλαγής πληθυσμών της Λωζάννης του 1923 που υπογράφηκε μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1921-22 (Μικρασιατική Καταστροφή). Μεγάλο μέρος του ελληνισμού που διαβιούσε επί αιώνες στη Μ. Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη (σήμερα κομμάτι της Βουλγαρίας) ξεριζώθηκε και πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε από τους κύριους προορισμούς εγκατάστασης των προσφύγων. Ο Τρανός καταγόταν από τη Βάρνα της τότε Ανατολικής Θράκης και υπήρξε ενεργό μέλος της επιτροπής αποκατάστασης προσφύγων (Ε.Α.Π.). Η Ε.Α.Π. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1923, με πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Εθνών (Κ.Τ.Ε.), διεθνούς οργανισμού του μεσοπολέμου ως αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική υπόσταση με έδρα την Αθήνα. Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Ο Αντώνιος Τρανός εκλέχθηκε πολλές φορές κοινοτικός σύμβουλος και είχε πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα. Το όνομά του δόθηκε τιμητικά στην πρώην πάροδο Παρασκευά Νικολάου.

(Κ. Νίγδελης, Μ. Νίγδελης, Οι δρόμοι μας, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών)

TRANOS ANTONIOS

Antonios Tranos was one of the first residents-refugees who settled in Sykies after the compulsory population exchange between Greece and Turkey as a consequence of the Lausanne Population Exchange Convention of 1923, signed after the Greek-Turkish war of 1921-22 (Asia Minor Catastrophe). A large part of the Greek population that had lived for centuries in Central Asia, Pontus and Eastern Thrace (today part of Bulgaria) was uprooted and fleed Turkey. Thessaloniki was one of the main destinations for refugees. Tranos was originally from Varna, a city in what was then Eastern Thrace, and was an active member of the Refugee Rehabilitation Committee (RRC). The R.R.C. was founded in September 1923, on the initiative of the League of Nations, an international organization of the interwar period, as an autonomous organization with full legal status with its headquarters in Athens. Its main mission was to provide refugees with productive employment and permanent housing. Antonios Tranos was elected several times as a community councillor and had a rich cultural and social activity. His name was given to this street (former Paraskeva Nicolaou Street) so as to honour him.

(Κ. Nigdelis, M. Nigdelis, Oi dromoi mas (Our streets), Thessaloniki: Center of History, Sykies Municipality.

K. Νίγδελης, Μ. Νίγδελης, Οι δρόμοι μας, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών)