ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ

Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ ήταν Έλληνας επαναστάτης και ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Νικόλαο Σκουφά. Γεννήθηκε το 1788 στα Ιωάννινα και νέος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να μεταναστεύσει στη Ρωσία στον πατέρα του. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Τεκελής ή Τσάκαλος. Ο Αθανάσιος υπήρξε ο μόνος από τους τρεις πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας που έμαθε καλά γράμματα καθώς φοίτησε στη Μαρουτσαία σχολή της ηπειρωτικής πρωτεύουσας και θεωρείται πιθανόν να είχε δάσκαλο τον σημαντικό λόγιο της εποχής Αθανάσιο Ψαλίδα. Στις αρχές του 19ου αιώνα βρέθηκε στο Παρίσι, όπου σπούδασε φυσικές επιστήμες. Στο Παρίσι συμμετείχε στην ίδρυση της πολιτικό-φιλανθρωπικής εταιρείας με την ονομασία «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείον». Η ενέργεια αυτή του Τσακάλωφ, όπως άλλωστε και η μύηση του Ξάνθου στον τεκτονισμό, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις μετέπειτα εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας. Το 1814 βρέθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, όπου θα συναντηθεί με τους δύο άλλους πρωτεργάτες της ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας, την οποία φαίνεται πως ίδρυσαν το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης, ο Τσακάλωφ πήγε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες μάχες. Ανέλαβε υπασπιστής του Αλέξανδρου Υψηλάντη στον Ιερό Λόχο και, μετά την καταστροφή του Δραγατσανίου, κατάφερε να επιστρέψει και να πολεμήσει στην Ελλάδα. Μετά το τέλος της Επανάστασης και την τελική απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό, την περίοδο του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο Τσακάλωφ υπηρέτησε στο στρατιωτικό λογιστικό του Γενικού Φροντιστηρίου. Το καλοκαίρι του 1832, έφυγε από την Ελλάδα κι εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου και έζησε μέχρι το 1851. Το ελληνικό κράτος τίμησε τον Τσακάλωφ για την προσφορά του στην Ελληνική Επανάσταση και έδωσε το όνομα του σε κεντρικό δρόμο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Κολωνάκι, αυτόν που καταλήγει στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

[argolikivivliothiki.gr]

ATHNANASIOS TSAKALOV

Athanasios Tsakalov was a Greek revolutionary and one of the three founders of the Society of Friends along with Emmanuel Xanthos and Nikolaos Skoufas. He was born in 1788 in Ioannina and as a young man was forced to leave Greece and emigrate to Russia to his father. His real surname was Tekelis or Tsakalos. Athanasios was the only one of the three pioneers of the Society of Friends to learn good letters as he attended the Marouchia school in the continental capital and it is thought likely that he had a teacher in the important scholar of the time, Athanasios Psalidas. During the early 19th century, he studies in Paris natural sciences. In Paris, he participated in the foundation of the political-charitable society called “Hellenoglossos Hotel”. This action by Tsakalov, as well as Xanthos’ initiation into Freemasonry, is an important element in the later developments leading to the founding of the Society of Friends. In 1814, while he was in Odessa, Russia, he would meet with the two other pioneers of the founding of the Society of Friends. They would founded it in the summer of the same year. After the outbreak of the Revolution, Tsakalov arrived in the Danubian principalities, where the first battles had already begun. He became Alexander Ypsilanti’s aide-de-camp in the Ieros Lochos and after the destruction of Dragatsani he managed to return and fight in Greece. After the end of the Revolution and the final liberation of Greece from the Turkish yoke, during the reign of Governor Ioannis Kapodistrias, Tsakalov served in the military accounting department of the General Commissariat and appeared as a proxy of Epirus in the National Assembly of Argos. In the summer of 1832 he left Greece and settled in Moscow, where he lived until 1851.The Greek state honoured Tsakalov for his contribution to the Greek Revolution and named a main street in the centre of Athens after him, namely Kolonaki, which leads to the Square of the Society of Friends.

[argolikivivliothiki.gr]