ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΩΝΗΣ

Ο Βασίλειος Μυρώνης υπήρξε από το 1951 μέλος της διοικούσας επιτροπής της Κοινότητας Αγίου Παύλου και από το 1959 ως το 1967 Πρόεδρος της, μέχρι την παύση του από το καθεστώς της δικτατορίας των Συνταγματαρχών. Μετά την πτώση της χούντας (1974), υπηρέτησε εκ νέου γα σύντομο χρονικό διάστημα ως μέλος του Δημοτικού συμβουλίου υπό την προεδρία του διορισμένου από το πρωτοδικείο Δημάρχου Α. Παπακυριακίδη. Με απόφαση της Οικουμενικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, στη θέση των διορισμένων δημάρχων της Επταετίας, τοποθετήθηκαν υπηρεσιακοί δήμαρχοι με αναπληρωτές αυτούς που “διεκόπη” βίαια η θητεία τους το 1967.

Η σημερινή δημοτική ενότητα του Αγίου Παύλου ανήκει στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών και βρίσκεται extra muros, δηλαδή εκτός των ιστορικών τειχών της πόλης. Ο παλαιός ομώνυμος δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης κτίστηκε στα 1930-31 με στόχο την οικιστική τακτοποίηση περίπου τετρακοσίων προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στην πόλη μετά από την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών που όρισε η Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών της Λωζάννης το 1923, ως απόρροια του ελληνοτουρκικού πολέμου των ετών 1921-1922 (Μικρασιατική Καταστροφή). Ωστόσο και γηγενείς οικογένειες εγκαταστάθηκαν στον οικισμό, βοηθώντας έτσι στην αποσυμφόρηση του υπερφορτωμένου πληθυσμιακά κέντρου της πόλης.

[Πηγή: Κ. Νίγδελη (2016), Δήμος Νεάπολης-Συκεών «Ο μεγάλος Καλλικρατικός Δήμος»]

VASSILIOS MYRONIS

Vasilios Myronis was a member of the steering committee of the Community of Agios Pavlos from 1951 and from 1959 to 1967 served as its President, until his dismissal by the dictatorship of the Colonels. After the fall of the military junta (1974), he served again for a short period as a member of the Municipal Council under the chairmanship of the Mayor A. Papakiriakidis, appointed by the District Court. With the decision of the National Unity Government, the appointed mayors of the seven-year period, were replaced by acting mayors, while the mayors whose mandate was violently “interrupted” in 1967 were appointed as deputy mayors.

The current municipal unit of Agios Pavlos belongs to the municipality of Neapolis-Sykies and is located extra muros, i.e. outside the historical walls of the city. The old municipality of the urban complex of Thessaloniki, holding the same name, was built in 1930-31 with the aim of providing housing tojnmk about four hundred refugee families who settled in the city after the compulsory population exchange established by the 1923 Lausanne Population Exchange Treaty, as a result of the Greek-Turkish war of 1921-1922 (Asia Minor Catastrophe). On the other hand, native families also settled in the settlement, thus helping to relieve the congested population of the city centre.