ΑΛ. ΖΑΪΜΗΣ

Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης υπήρξε ο πολιτικός που ανέλαβε τα περισσότερα αξιώματα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Γεννήθηκε το 1855 και ήταν απόγονος της οικογένειας των Ζαΐμηδων, παλιάς οικογένειας πολιτικών. Ήταν νομικός και πρώτη φορά αναδείχθηκε βουλευτής το 1887. Διετέλεσε υπουργός και πρόεδρος της Βουλής. Με τη σύμφωνη γνώμη των Μεγάλων Δυνάμεων το 1906, ορίστηκε ύπατος αρμοστής στην Κρήτη μετά την επανάσταση του Θερίσου και έπαυσε τις εντάσεις στο νησί παρέχοντας γενική αμνηστία. Την περίοδο 1914-1920, ανέλαβε το αξίωμα της διοίκησης της Εθνικής τράπεζας . Στη θέση του πρωθυπουργού της χώρας βρέθηκε 8 φορές, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε καίριες στιγμές της ιστορίας της χώρας. Το 1929 εξελέγη γερουσιαστής, πρόεδρος της Γερουσίας και 75 χρονών έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν παντρεμένος αλλά δεν απέκτησε παιδιά. Πέθανε στη Βιέννη το 1936.

[Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος(1993), Νεοελληνική ιστορία]

A. ZAIMIS

Alexandros Zaimis was the only politician to hold so many offices in the modern political history of Greece. He was born in 1855 and was a descendant of the family of Zaimides, an old family of politicians. He was a lawyer and first became a deputy in 1887. He served as minister and president of the Parliament. With the agreement of the Great Powers in 1906 he was appointed high commissioner in Crete after the Therissos Revolution and ended the tensions by granting a general amnesty. During the period 1914-1920 he became a president of the national bank. He held the position of prime minister of the country eight times, offering his services at crucial times. In 1929 he was elected senator, president of the Senate and at the age of 75 he became president of the Greek Republic. He was married but had no children. He died in Vienna in 1936.