ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΚΚΑΣ

Ο Ανδρέας Ζάκκας του Λάζαρου, ήταν Έλληνας κοινωνιολόγος και δικηγόρος, ο οποίος υπηρέτησε ως βουλευτής με την Αριστερά. Ήταν επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ). Γεννήθηκε το 1892 στον Πειραιά και σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρχικά εισήλθε στην υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Το 1923 ανέλαβε διευθυντής Εργασίας και Κοινωνικής Προνοίας. Απολύθηκε το 1935 για τα πολιτικά του φρονήματα και επανήλθε στην υπηρεσία τον Απρίλιο του 1945, οπότε διορίστηκε διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας. Από τις 11 Απριλίου έως την 1η Νοεμβρίου 1945 ήταν υπουργός Εργασίας στην πρώτη και στην δεύτερη κυβέρνηση του Πέτρου Βούλγαρη και μετά στην κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Στη κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη ανέλαβε υφυπουργός Εργασίας από τις 10 Δεκεμβρίου 1945 ως τις 4 Απριλίου 1946. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αθηνών το 1950 με την ΕΠΕΚ (Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου) και επανεξελέγη το 1956 με το ΔΚΕΛ (Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού). Στις εκλογές του 1958 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών ως ανεξάρτητος με την υποστήριξη της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά). Στα επόμενα χρόνια ανέπτυξε φιλειρηνική δράση και το 1962 επανεξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη. Απεβίωσε το 1971.

ANDREAS ZAKKAS

Andreas Zakkas of Lazarus was a Greek sociologist and lawyer who served as a member of parliament for the Left. He was also president of the Hellenic Committee for International Reconciliation and Peace (Hellenic Committee for International Reconciliation and Peace). He was born in 1892 in Piraeus and studied law at the University of Athens. He initially entered the service of the Ministry of Agriculture. In 1923 he became Director of Labour and Social Welfare. He was dismissed in 1935 for his political views and returned to service in April 1945, when he was appointed director of the Ministry of Labour. From 11 April to 1 November 1945 he was Minister of Labour in the first and second governments of Peter Voulgaris and then in the government of Archbishop Damaskinos. In the government of Themistocles Sofoulis he was Deputy Minister of Labour from 10 December 1945 to 4 April 1946. He was first elected MP for Athens in 1950 with the EPEK (Progressive Liberal Party) and re-elected in 1956 with the Democratic Union (DKEL). In the 1958 elections, he was elected as an independent MP for Athens with the support of the EDA (United Democratic Left). In the following years he developed peace activism and in 1962 he was re-elected president of the Hellenic Committee for International Recession and Peace. He died in 1971.