ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ο Ιπποκράτης θεωρείται πατέρας της ιατρικής, καθώς απάλλαξε την ιατρική της εποχής του από τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις και θεμελίωσε την ορθολογική ιατρική. Ο αρχαίος Έλληνας ιατρός γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. και πέθανε στη Λάρισα το 377 π.Χ. σε ηλικία 83 ετών. Σπούδασε Ιατρική στο φημισμένο Ασκληπιείο της Κω. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του θεράπευε και δίδασκε. Ο Ιπποκράτης, αφού μελέτησε όλη την προηγούμενη ιατρική εμπειρία δίχως να ικανοποιηθεί, επινόησε ένα νέο τρόπο μελέτης των ασθενειών, ερευνώντας τον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα του αρρώστου, συγκριτικά με τη φύση, την οποία έκανε οδηγό του μέσα απ’ τη παρακολούθηση και τα πειράματα. Υποστήριζε ότι για την αρρώστια υπάρχουν τρία στάδια: η γέννηση, η εξέλιξη και ο θάνατος. Λάμβανε υπόψιν το περιβάλλον στο οποίο ζούσε ο ασθενής και έθεσε τη σωστή διατροφή ως βάση για την καλή υγεία. Μετά το θάνατό του, τα έργα του που αριθμούν τα 59, συγκεντρώθηκαν και αποτελούν την Ιπποκρατική Συλλογή. Ο γνωστός όρκος του Ιπποκράτη στον οποίο ορκίζονται οι γιατροί όταν αποφοιτήσουν, αναφέρεται στην ηθική εξάσκηση της ιατρικής. Μερικά τμήματα του όρκου έχουν αλλάξει ή και αφαιρεθεί με τον καιρό από διάφορες σχολές και χώρες, ωστόσο ακόμη και έπειτα από 2500 χρόνια, παραμένει επίκαιρος και πρακτικά καλύπτει την καθημερινή εξάσκηση της σύγχρονης ιατρικής. Η ανατομία, η γενική παθολογία, η προγνωστική ιατρική, η χειρουργική, η κλινική σημειολογία, η διαγνωστική, η πρόληψη, η πρόγνωση και άλλοι πολλοί σημερινοί ιατρικοί όροι ανήκουν στον Ιπποκράτη και υπολογίζεται πως σήμερα περίπου τα ¾ της διεθνούς ιατρικής ορολογίας είναι αρχαιοελληνικής προέλευσης.

[mixanitouxronou.gr, mousa.gr]

HIPPOCRATES

Hippocrates was a Greek physician of the Age of Pericles, who is considered one of the most outstanding figures in the history of medicine. He is traditionally referred to as the “Father of Medicine” in recognition of his lasting contributions to the field, such as the use of prognosis and clinical observation, the systematic categorization of diseases, or the formulation of humoural theory. The Hippocratic school of medicine revolutionized ancient Greek medicine, establishing medicine as a profession. Hippocrates is credited with being the first person to believe that diseases were caused naturally, not because of superstition and gods and thus established rational medicine. The ancient Greek physician was born in Kos in 460 BC and died in Larissa in 377 BC at the age of 83. He studied medicine at the famous Asclepieion of Kos, and during his travels he taught and practiced medicine. Hippocrates, thought that a complete knowledge of the nature of the body was necessary for medicine. He devised a new way of studying diseases by investigating the human body, especially the body of a sick person, in comparison with nature, which he made his guide through observation and experiments. He argued that there are three stages of disease – birth, evolution and death. He took into account the environment in which the patient lived and made proper nutrition the basis for good health. After his death his works, numbering 59, were collected and form the Hippocratic Corpus. Hippocrates’ well-known oath, which doctors swear to when they graduate, refers to the ethical practice of medicine. Some parts of the oath have been changed or even removed over time by various schools and countries, but even after 2500 years, it remains relevant and practically covers the daily practice of modern medicine. Anatomy, general pathology, prognostic medicine, surgery, clinical semiotics, diagnostics, prevention, prognosis and many other current medical terms belong to Hippocrates and it is estimated that today about ¾ of the international medical terminology is of Greek origin.