ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ

Ο Δημήτριος ή Τσάμης Καρατάσος ήταν Έλληνας οπλαρχηγός του Αγώνα της Ανεξαρτησίας (Ελληνικής Επανάστασης) του 1821 που έδρασε στην περιοχή της Νάουσας, ενώ αργότερα έγινε υπασπιστής του Όθωνα. Γιος του επίσης αγωνιστή Αναστάσιου Καρατάσου που πρωτοστάτησε ως οπλαρχηγός στη διάρκεια της Επανάστασης, γεννήθηκε το 1798 στο Διχαλεύρι (σημερινή Στενήμαχο), του νομού Ημαθίας. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, πολύ νέος σε ηλικία, ακολούθησε τον πατέρα του και πολέμησε πρώτα στη Νάουσα και μετά την καταστροφή της Νάουσας, στη Στερεά Ελλάδα. Το 1828, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές εναντίον των Οθωμανικών δυνάμεων στη Στερεά Ελλάδα. Μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, ο Τσάμης Καρατάσος συνέχισε τις προσπάθειες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Το 1854 υποκίνησε και συμμετείχε στη νέα επανάσταση της Χαλκιδικής, όπου έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο “Γέρο-Τσάμης”. Ο Βασιλιάς της Ελλάδος Όθωνας, εκτιμώντας τη μεγάλη προσφορά του στην Επανάσταση, τον προσέλαβε υπασπιστή του. Ο Καρατάσος, πεπεισμένος ότι μόνο μια ελληνοσερβική συμφωνία θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία αποχώρησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα Βαλκάνια, άρχισε να δημοσιεύει το 1859 τις προτάσεις του σε άρθρα εφημερίδας, ενώ προσπαθούσε να προσεγγίσει τους εκπροσώπους των σερβικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, για να τον υποστηρίξουν. Ο Όθων ήταν θετικός και επικροτούσε αυτές τις επαφές. Έτσι, ο Καρατάσος μετέβη το 1861 στο Βελιγράδι για να υπογράψει την πρώτη επίσημη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Κατά την παραμονή του εκεί, πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες (πιθανόν από κάποια αρρώστια), ενώ σχεδίαζε κοινή εξέγερση Ελλήνων και Σέρβων. Μετά από μερικούς μήνες, ο Όθωνας αποπέμφθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις κι έτσι η Ελληνοσερβική συμμαχία, έπρεπε να περιμένει 25 χρόνια, μέχρι την τελική υπογραφή της συμφωνίας του 1887.

DIMITRIOS KARATASOS

Dimitrios or Tsamis Karatasos was a Greek chieftain of the Greek Revolution of 1821 who was active in the area of Naoussa, and later became an aide-de-camp to Otto. Dimitrios Karatasos, son of Anastasios Karatasos, who was also a fighter and a pioneer chieftain, was born in 1798 in Dihaleyri (today’s Stenimacho), in the prefecture of Imathia. During the Greek Revolution of 1821, he took part as a young man, following his father, fighting first in Naoussa and after the destruction of Naoussa, in Central Greece. In 1828, he was one of the main protagonists in Central Greece, against the Ottoman forces. After the establishment of the Greek state, Tsamis Karatasos continued his efforts for the liberation of Macedonia, later participating in the new revolution of Chalkidiki in 1854, of which he was one of the main instigators, known by the nickname “Gero-Tsamis”. King Otto of Greece, appreciating his great contribution to the Revolution, hired him as his adjutant. Convinced that only a Greek-Serbian agreement could speed up the process of the Ottoman Empire’s withdrawal from the Balkans, Karatasos began to publish his proposals in newspaper articles in 1859, while trying to reach out to representatives of the Serbian communities in Greece to support him. Otto was positive and welcomed these contacts. Thus, in 1861, he went to Belgrade to sign the first official agreement between the two countries. During his stay there, he died under unclear circumstances (probably from an illness), while planning a joint uprising of Greeks and Serbs. After a few months, Otto was dismissed by the Great Powers and the Greek-Serbian alliance had to wait 25 years until the first agreement was signed in 1887.