ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης ήταν μητροπολίτης Καστοριάς που συνέβαλε καθοριστικά στην έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα και έδρασε υπέρ του Ποντιακού ελληνισμού. Γεννήθηκε το 1866 και καταγόταν από τη Λέσβο. Το 1900 τοποθετήθηκε μητροπολίτης Καστοριάς και αμέσως ξεκίνησε τη δράση του για τη λύτρωση των Ελλήνων της περιοχής από την επιχείρηση προσάρτησης των ελληνογενών χριστιανικών πληθυσμών στη Βουλγαρική Εξαρχία. Οργάνωσε ένοπλα αντάρτικα σώματα κατά των βουλγαρικών κομιτάτων, ενώ είχε άδεια από τις τουρκικές αρχές να οπλοφορεί αλλά και να διατηρεί ένοπλο σώμα, για να προστατεύει τα χωριά από τους Βούλγαρους κομιτατζήδες. Έτσι μπορούσε και εφοδίαζε με όπλα τους αγωνιστές και τους έδινε πιστοποιητικά για να κυκλοφορούν. Μαζί με τον Ι. Δραγούμη, πέτυχε τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους στον ένοπλο αγώνα αντίστασης. Το 1907 απομακρύνθηκε από τη θέση του και το 1908, ανέλαβε μητροπολίτης Αμάσειας και Πόντου, με έδρα την Σαμψούντα. Εκεί ίδρυσε σχολεία, γυμνάσια και οργάνωσε ένοπλα σώματα ενάντια στις επιθέσεις των Νεότουρκων. Το 1921, πρότεινε στον Έλληνα υπουργό εξωτερικών, συνεργασία με Κούρδους και Αρμένιους εναντίον του Κεμάλ Ατατούρκ, με σκοπό τη δημιουργία αυτόνομης χριστιανικής δημοκρατίας (κράτους) στην περιοχή του Πόντου. Το 1924 τοποθετείται ως Μητροπολίτης Ουγγαρίας κι έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με έδρα τη Βουδαπέστη. Συνέχισε τη δράση του κάνοντας ταξίδια για την αναζωογόνηση των αποδυναμωμένων ελληνικών κοινοτήτων σε Ιταλία, Αυστρία κι Ουγγαρία. Πέθανε πάμπτωχος από εγκεφαλικό επεισόδιο το1935 σε ηλικία 69 ετών στην πόλη Baden. Τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1959 και τοποθετήθηκαν κάτω από τον ανδριάντα του στην Καστοριά.

[cognoscoteam.gr, Ιωάννου Καραβίτη (1994), Ο Μακεδονικός Αγών, Απομνημονεύματα]

GERMANOS KARAVANGELIS

Germanos Karavangelis was Bishop of Kastoria who contributed decisively to the beginning of the Macedonian Struggle and helped the Pontian Hellenism. He was born in 1866 and he hails from Lesvos. In 1900 he was appointed Bishop of Kastoria and since then he began his action for the redemption of the Greeks of his region from the operation of Bulgarian Exarchate to annex the Christian populations to it. He organized armed guerrilla corps against the Bulgarian comrades. He had permission from the Turkish authorities to arm himself and have an armed corps to protect the villages from the Bulgarian komitaji. So, he could supply the militants with weapons and provide them with documents so they can move around freely. Then, together with I. Dragoumis, he achieved the official participation of the Greek state in the armed resistance struggle. In 1907 he was removed from his position and in 1908, he became Metropolitan archbishop of Amaseia and Pontus with his registered offices in Sampsun. There he founded schools, gymnasiums and organized armed forces against the attacks of the Young Turks. In 1921 he proposed to the Greek foreign minister to cooperate with Kurds and Armenians against Kemal Atatürk, in order to create an autonomous Christian republic (state) in the Pontus region. In 1924 he was appointed Bishop of Hungary and Exarch of Central Europe of the Ecumenical Patriarchate, his offices registered in Budapest. He continued his activities by travelling to revitalize the weakened Greek communities in Italy, Austria, and Hungary. He died of a stroke in 1935 at the age of 69 in Baden. His remains were transferred to Greece in 1959 and placed under his statue in Kastoria.